Auteurs

Kennisdocumenten

232 producten gevonden.
Samen ontwikkelen en leren voor betere gezondheid in de wijk

Samen ontwikkelen en leren voor betere gezondheid in de wijk

Yvonne Kerkhof Jan Jukema Karin Dijkstra Harmieke van Os-Medendorp

Maatschappelijke uitdagingen, zoals een vergrijzende bevolking, arbeidstekorten in zorg en welzijn en het verkleinen van gezondheidsverschillen door onder andere het bevorderen van een gezonde leefstijl en...
Praktijkgericht onderzoek naar de ‘cultuur-sensitieve voordeur’ van ggnet centrum voor interculturele ggz*

Praktijkgericht onderzoek naar de ‘cultuur-sensitieve voordeur’ van ggnet centrum voor interculturele ggz*

Erika Espinola y Vazquez

Je bent gevlucht nadat je bij een bombardement familie zag om komen. Tijdens de vlucht ben je mishandeld en in Nederland is je toekomst nog onzeker. Je kampt met nachtmerries, herbelevingen en stressklachten.
Werken in de jeugdzorg, wie doet dat nog?

Werken in de jeugdzorg, wie doet dat nog?

Jaap van Vliet Rob Straver

De jeugdzorgsector is een turbulente sector. Vanuit de samenleving wordt de roep om een stelselwijziging steeds sterker. Organisaties binnen de jeugdbescherming zijn zoekende binnen hun samenwerkingsrelaties...
The proof of the pudding is in the eating

The proof of the pudding is in the eating

Jeroen Boekhoven

Praktijkgericht onderzoek brengt praktijk en wetenschap bij elkaar. Onderzoekers ontwikkelen in samenwerking met de praktijk kennis die bijdraagt aan de innovatie en verbetering van die praktijk. Zo verstevigt...
Praktijkonderzoek voor praktijkontwikkeling

Praktijkonderzoek voor praktijkontwikkeling

Simone Boogaarts Imke Boonen Petra van Dijk Selma van der Haar Ageeth Jorna Mike de Kreek Aart van der Maas Jaap van der Meiden

De maatschappij verandert voortdurend en dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Zo zijn jongeren kwetsbaarder geworden door de coronacrisis en de sociale isolatie die dit bracht. De energiecrisis geeft...
De belevingswereld van personen met dementie

De belevingswereld van personen met dementie

Coosje Hammink Ir. Leonie van Buuren Prof. dr. ir. Masi Mohamaddi

Onderzoek laat zien dat gebouwen een grote invloed hebben op hoe wij ons als mens gedragen en voelen. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd door mensen te bevragen naar hun ervaringen in bepaalde ruimten of...
Werken aan een betere aanpak van huiselijk geweld

Werken aan een betere aanpak van huiselijk geweld

Cora Bartelink Marije van der Hulst Anne Steenbakkers

De Haagse Hogeschool en Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden hebben een participatief actieonderzoek gedaan om de samenwerking rond complexe huiselijk geweld situaties te versterken. Dit heeft geleid tot...
Het ligt voor het grijpen

Het ligt voor het grijpen

Dr. Paul Delnooz

Stel je eens voor dat iemand ervoor kon zorgen dat huiselijk geweld niet meer voorkomt. Of een methode ontwikkelt waardoor álle kinderen goed leren lezen en rekenen. Of dat iemand iets weet te beden-...
Samen van papier naar praktijk: Het realiseren van integrale zorg voor risicojongeren

Samen van papier naar praktijk: Het realiseren van integrale zorg voor risicojongeren

Laura Veerman

Tot nu toe lukt het onvoldoende om integrale zorg voor risicojongeren in de praktijk te realiseren. Al lijken plannen op papier veelbelovend, de praktijk blijkt vaak weerbarstig. In ‘Van papier naar...
Vakmanschap van sociale wijkteams onderzoek je met de voeten in de klei

Vakmanschap van sociale wijkteams onderzoek je met de voeten in de klei

Peter Moors

De autonomie van sociale wijkteams staat onder druk. Dit wordt mede veroorzaakt door de hoge werklast, de vele personeelswisselingen en de roep vanuit gemeenten om continue verantwoording en registratie. Het...