Auteurs

Huiselijk geweld

209 producten gevonden.
Zelfverzekerd werken met de meldcode ‘Wijzer met de meldcode’ helpt met ervaringen uit de praktijk

Zelfverzekerd werken met de meldcode ‘Wijzer met de meldcode’ helpt met ervaringen uit de praktijk

Naar schatting worden jaarlijks tussen 90.000 en 127.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. Daarbij zijn jaarlijks ongeveer 200.000 volwassenen slachtoffer van ernstig lichamelijk of...
‘Als het misgaat krijg ik altijd de schuld’ Leren het geweldspatroon van dwingende controle te begrenzen.

‘Als het misgaat krijg ik altijd de schuld’ Leren het geweldspatroon van dwingende controle te begrenzen.

Sietske Dijkstra

Onder een geweldsincident gaat vaak een structureel patroon schuil. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het geweldspatroon van dwingende controle of intieme terreur en het herkennen daarvan. ...
De paarse krokodil van de zorg

De paarse krokodil van de zorg

Anke van Dijke Linda Terpstra Irene Hovenga

De paarse krokodil werd het nationale symbool voor bureaucratie toen een verzekeraar in 2004 een tv-spot lanceerde over het ‘gedoe’ waar verzekerden tegenaanlopen bij het regelen van hun...
Waarom bij de aanpak van huiselijk geweld ook aandacht voor huisdieren noodzakelijk is

Waarom bij de aanpak van huiselijk geweld ook aandacht voor huisdieren noodzakelijk is

Janine Janssen Rianne Haaijema Leonie Bakker

Uit wetenschappelijk onderzoek en uit de praktijk is bekend dat er een samenhang kan bestaan tussen geweld tegen dieren en intermenselijk geweld. Voor de vraag hoe en waar dieren in veiligheid gebracht kunnen...
De plek van de online wereld in de context van partnergeweld.

De plek van de online wereld in de context van partnergeweld.

Nicole van Gelder

In september 2023 verdiepte ik mij in de wereld van online slachtofferschap, zowel in brede zin als in de specifi eke context van huiselijk geweld.  Tijdens de Victimology Summer School1 die ik...
Gezinsbehandeling, een casus

Gezinsbehandeling, een casus

Anke van Dijke Linda Terpstra Amanda de Wind

Vier dochter uithuisgeplaatst Nehemia heeft vier dochters en een zoon. Ze woonde op Bonaire en heeft geen makkelijk leven gehad: armoede, huiselijk geweld, alcoholisme en de gewelddadige dood van haar...
Waarom kritisch zelfonderzoek bij professionals zo belangrijk is

Waarom kritisch zelfonderzoek bij professionals zo belangrijk is

Janine Janssen

Vriend en vijand is het er over eens dat geweld in afhankelijkheidsrelaties niet acceptabel is. Toch is het nodig dat ook professionals kritisch hun eigen normen en waarden tegen het licht houden om zo mensen...
Intieme terreur, dwingende controle: de noodzaak het patroon te herkennen en mythen te ontmantelen

Intieme terreur, dwingende controle: de noodzaak het patroon te herkennen en mythen te ontmantelen

Dr. Sander van Arum Marie José van der Linden Ine Avontuur

Recent (8 juni 2023) was er een Ronde Tafelgesprek11 met de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer met betrekking tot femicide – vrouwenmoord - en ‘high impact crime’, vaak...
Huishoudens van Jan Steen. Over de taak van de politie bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Huishoudens van Jan Steen. Over de taak van de politie bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Janine Janssen

Jan Steen is bekend geworden door zijn schilderijen van rommelige en ontspoorde huishoudens, die inmiddels ook naar hem vernoemd zijn. Maar die uitdrukking ‘huishoudens van Jan Steen’ heeft iets...
Meer info
Gratis
Huiselijk geweld een complex en hardnekkig probleem

Huiselijk geweld een complex en hardnekkig probleem

Milou Lünnemann Majone Steketee Bas Tierolf A.LC. van Loon-Dikkers Y. Dusault

“Er moet meer aandacht komen voor kinderen in gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling plaatsvindt. Het opgroeien van kinderen in gewelddadige gezinssituaties heeft een enorme impact op hun...
Meer info
Gratis