Auteurs

Huiselijk geweld

148 producten gevonden.
Angst en stress als verklaring voor seksuele misdrijven

Angst en stress als verklaring voor seksuele misdrijven

Bernard ten Hag

Bij seksueel misbruik van kinderen is de neiging groot om op de deviante seksualiteit van het delict te focussen. Het seksueel misbruik is echter beter te begrijpen vanuit een problematische voorgeschiedenis...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2021
Anonieme chathulp bij huiselijk geweld

Anonieme chathulp bij huiselijk geweld

ACSW Christa Nieuwboer Johannes Dijkstra

We zagen in de coronaperiode een grote toename van online communicatie in de hulpverlening. Het landelijk Expertise- en behandelcentrum Fier heeft al vijftien jaar ervaring met anonieme chathulp bij huiselijk...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2021
TOP-3 als overkoepelende methodiek

TOP-3 als overkoepelende methodiek

Dr. Sander van Arum

Samen op weg naar veiligheid en kwaliteit van leven De weg naar veiligheid is onoverzichtelijk, lang en kronkelig als de relaties waarvan je afhankelijk bent steeds opnieuw onveilig zijn. Systeemgerichte...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2021
Victim blaming door hulpverleners

Victim blaming door hulpverleners

Iva Bicanic

Slachtoffers van seksueel misbruik die hierover onthullen, krijgen vaak te maken met negatieve of beschuldigende reacties. Dit fenomeen – bekend als victim blaming – kan een negatieve invloed hebben...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2021
Waarom heb je  niks gezegd?

Waarom heb je niks gezegd?

Arianne Struik

Als aan het licht komt dat een kind seksueel misbruikt is, dan krijgt het kind soms te horen: ‘Waarom heb je niks gezegd?’ Dat is voor veel kinderen een ingewikkelde vraag waar ze niet altijd...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2021
Elke elf minuten wordt er wereldwijd een vrouw vermoord door huiselijk geweld

Elke elf minuten wordt er wereldwijd een vrouw vermoord door huiselijk geweld

Nelleke Westerveld Amma Asante

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Ruim zestig procent van het huiselijk geweld in Nederland betreft (ex-)partnergeweld. Vrouwen worden vaker slachtoffer van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2021
Vrouwen uit de knel - Gemeenten en vrouwenopvang samen aan de slag met de knelpunten vrouwenopvang

Vrouwen uit de knel - Gemeenten en vrouwenopvang samen aan de slag met de knelpunten vrouwenopvang

Jaarlijks maken ongeveer 12.000 vrouwen in Nederland noodgedwongen gebruik van een opvangplek in de vrouwenopvang omdat er sprake is van acute onveiligheid. De Nationale Ombudsman heeft in 2017 en 2019...
Meer info
Gratis
Ouders aan het woord

Ouders aan het woord

Een eerste verkenning naar de ervaring van ouders van seksueel uitgebuite kinderen in Nederland Aangaande de rol en positie van ouders van wie de kinderen (vermoedelijk) seksueel worden uitgebuit, bestaat...
Meer info
Gratis
Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld

Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld

Literatuurstudie Het onderzoek bestaat uit twee delen: een wetenschappelijke literatuurstudie en interviews met vrouwen die partnergeweld hebben ervaren. De literatuurstudie geeft antwoord op de...
Meer info
Gratis
Gendersensitiviteit in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld

Gendersensitiviteit in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld

Op 18 november 2015 heeft Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (verder: het Verdrag van Istanbul) geratifi- ceerd. Het...
Meer info
Gratis