Auteurs

Huiselijk geweld

216 producten gevonden.
De plek van de online wereld in de context van partnergeweld.

De plek van de online wereld in de context van partnergeweld.

Nicole van Gelder

In september 2023 verdiepte ik mij in de wereld van online slachtofferschap, zowel in brede zin als in de specifi eke context van huiselijk geweld.  Tijdens de Victimology Summer School1 die ik...
Gezinsbehandeling, een casus

Gezinsbehandeling, een casus

Anke van Dijke Linda Terpstra Amanda de Wind

Vier dochter uithuisgeplaatst Nehemia heeft vier dochters en een zoon. Ze woonde op Bonaire en heeft geen makkelijk leven gehad: armoede, huiselijk geweld, alcoholisme en de gewelddadige dood van haar...
Waarom kritisch zelfonderzoek bij professionals zo belangrijk is

Waarom kritisch zelfonderzoek bij professionals zo belangrijk is

Janine Janssen

Vriend en vijand is het er over eens dat geweld in afhankelijkheidsrelaties niet acceptabel is. Toch is het nodig dat ook professionals kritisch hun eigen normen en waarden tegen het licht houden om zo mensen...
Intieme terreur, dwingende controle: de noodzaak het patroon te herkennen en mythen te ontmantelen

Intieme terreur, dwingende controle: de noodzaak het patroon te herkennen en mythen te ontmantelen

Dr. Sander van Arum Marie José van der Linden Ine Avontuur

Recent (8 juni 2023) was er een Ronde Tafelgesprek11 met de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer met betrekking tot femicide – vrouwenmoord - en ‘high impact crime’, vaak...
Huishoudens van Jan Steen. Over de taak van de politie bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Huishoudens van Jan Steen. Over de taak van de politie bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Janine Janssen

Jan Steen is bekend geworden door zijn schilderijen van rommelige en ontspoorde huishoudens, die inmiddels ook naar hem vernoemd zijn. Maar die uitdrukking ‘huishoudens van Jan Steen’ heeft iets...
Meer info
Gratis
Huiselijk geweld een complex en hardnekkig probleem

Huiselijk geweld een complex en hardnekkig probleem

Milou Lünnemann Majone Steketee Bas Tierolf A.LC. van Loon-Dikkers Y. Dusault

“Er moet meer aandacht komen voor kinderen in gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling plaatsvindt. Het opgroeien van kinderen in gewelddadige gezinssituaties heeft een enorme impact op hun...
Meer info
Gratis
Frustratiewijzer: Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Frustratiewijzer: Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

In de Frustratiewijzer van het CCV, Movisie en NJi vindt u vijf veel voorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de tips...
Meer info
Gratis
Maak het bespreekbaar - Onderzoek naar jonge (potentiële) daders van seksueel kindermisbruik

Maak het bespreekbaar - Onderzoek naar jonge (potentiële) daders van seksueel kindermisbruik

Stop it Now en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen publiceren vandaag hun onderzoek naar jonge daders van (online) seksueel kindermisbruik. Het onderzoeksrapport Maak het...
Meer info
Gratis
Custody, violence against women and violence against children

Custody, violence against women and violence against children

The present report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, Reem Alsalem, is submitted to the Human Rights Council pursuant to resolution 50/7. The...
Meer info
Gratis
Wachten is kwetsbaar

Wachten is kwetsbaar

Het zicht op de veiligheidssituatie van kinderen die wachten op een beschermingsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) moet beter. Raadsmedewerkers moeten continu weten hoe het met het kind gaat...
Meer info
Gratis