Auteurs

Onderzoek

57 producten gevonden.
Professionalisering sociaal werk als basis voor participatiesamenleving

Professionalisering sociaal werk als basis voor participatiesamenleving

Judith Metz

Deze willekeurige selectie van koppen van het afgelopen jaar toont eenzelfde beeld: het falen van hedendaags sociaal beleid. De voortdurende COVID-19-pandemie, met de brede bezorgdheid over het oplopende aantal...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 1 - 2021
Waarderen en feedback: Anderen stimuleren en jezelf motiveren

Waarderen en feedback: Anderen stimuleren en jezelf motiveren

Dertien jaar geleden startte ik met de opleiding Sociaal Peda­­gogische Hulpverlening. Ik wilde als sociotherapeut werken met kinderen die binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie behandeld werden in een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 1 - 2021
Reflecteer op je professionele basishouding

Reflecteer op je professionele basishouding

Paul van Yperen

Een houding van mens tot mens, werkelijk aansluiten bij de behoeften van de cliënt en in mogelijkheden kunnen denken. Dat zijn de ingrediënten van een professionele basishouding. Deze houding bepaalt...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 1 - 2021
Kinderen missen zelfstandig recht op sociale zekerheid

Kinderen missen zelfstandig recht op sociale zekerheid

Ieder kind heeft het recht om te kunnen profiteren van de sociale zekerheid. Dan gaat het om voorzieningen en toeslagen zoals de kinderbijslag of het kindgebonden budget. Dat is geregeld in artikel 26 van het...
Meer info
Gratis
Perspectieven op veerkracht: een inleiding voor professionals in het sociaal domein

Perspectieven op veerkracht: een inleiding voor professionals in het sociaal domein

Femke Kaulingfreks Stijn Sieckelinck Guido Walraven

Een alleenstaande moeder houdt de hand van haar dochtertje vast terwijl de dokter van Arkangel clinics een chip implanteert in haar tere hoofdje. Eindelijk hoeft ze zich nooit meer zorgen te maken over haar...
Meer info
Gratis
Kiezen voor houdbare zorg: Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

Kiezen voor houdbare zorg: Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

Goede zorg voor iedereen vergt weloverwogen keuzes. Om toegankelijkheid en kwaliteit te borgen moet de zorg in financieel, personeel en maatschappelijk opzicht houdbaar zijn. Omdat deze dimensies steeds meer...
Meer info
Gratis
Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden

Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden

Het Centraal Plan Bureau (CPB) en de werkgroep Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) hebben maatregelen uitwerkt om de groei in de uitgaven aan zorg te dempen. Een van deze maatregelen betreft de...
Meer info
Gratis
Jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit in de regio Den Haag

Jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit in de regio Den Haag

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag ondersteunt zijn partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaat veel aandacht uit naar ondermijning: de ontwrichtende...
Meer info
Gratis
Leefbaarometer 3.0: Instrumentontwikkeling

Leefbaarometer 3.0: Instrumentontwikkeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikt sinds 2008 over de Leefbaarometer. Met dit instrument wordt voor heel Nederland op laag schaalniveau een inschatting van de...
Meer info
Gratis
Laaggeletterdheid begrijpelijk zijn is best moeilijk

Laaggeletterdheid begrijpelijk zijn is best moeilijk

Huub Wiltschut

Praten en schrijven lijkt zo gemakkelijk. Toch neemt het aantal laaggeletterden toe. Het is belangrijk dat iedereen informatie begrijpt, ook mensen met lage taalvaardigheden. Daarin is nog veel winst te...
Meer info
3,90