Auteurs

Onderzoek

165 producten gevonden.
Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Er zijn op dit moment ongeveer 2 miljoen Nederlandse jongeren van 16 tot 24 jaar. Zij doen bijna allemaal actief mee in de samenleving. Ze gaan naar school, hebben een (bij)baan en doen vrijwilligerswerk of...
Meer info
Gratis
Do’s en don’ts bij de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven

Do’s en don’ts bij de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven

Niels van Kleef

Gemeenten spelen een essentiële rol in de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Maar wat maakt een aanpak effectief? Wat kan je beter wel doen, en wat...
Meer info
Gratis
De Fabeltjes-krant

De Fabeltjes-krant

C. Dedding N.S. Goedhart

Elf fabels over digitale inclusie die kansenongelijkheid vergroten en een goede oplossing in de weg staan We leven in een snel digitaliserende samenleving die de gezondheid en het welzijn van mensen...
Meer info
Gratis
Families helpen zichzelf te helpen (Deel 3: Een praktijkvoorbeeld van cultuursensitief en systemisch werken)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 3: Een praktijkvoorbeeld van cultuursensitief en systemisch werken)

Dirck van Bekkum Judith Limahelu Shaddy Mirza

Het is de hoogste tijd dat wij mensen zien dat vele wegen leiden naar ‘hoe weer te leren denken zoals Natuur werkt’. Alle groepen organismen, ook menselijke families, hebben tijd en plaats gebonden...
Meer info
Gratis
Metaonderzoek veerkracht

Metaonderzoek veerkracht

Minne Fekkes Marianne de Wolff Laura Rutgers

Voor u ligt het TNO metaonderzoek naar individuele en collectieve veerkracht in de Nederlandse samenleving. Het onderzoek vond plaats in opdracht van ZonMw, gecoördineerd door het ministerie van SZW. In...
Meer info
Gratis
Families helpen zichzelf te helpen (Deel 2: Vertrouwen kweken: het betreden van het systeem)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 2: Vertrouwen kweken: het betreden van het systeem)

Dirck van Bekkum Judith Limahelu Shaddy Mirza

Het is de hoogste tijd dat wij mensen zien dat vele wegen leiden naar ‘hoe weer te leren denken zoals Natuur werkt’. Alle groepen organismen, ook menselijke families, hebben tijd en plaats gebonden...
Meer info
Gratis
Landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten

Landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn onder andere afspraken gemaakt gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen sociaal domein, de huisartsenzorg en de ggz. De gezamenlijke opgave is om de...
Meer info
Gratis
Actieplan programma Samen tegen mensenhandel

Actieplan programma Samen tegen mensenhandel

De slachtoffers van mensenhandel hebben vele gezichten. Mensenhandel gaat over mensen, jong en oud, die vaak onder mensonterende omstandigheden gedwongen worden om te werken. Het gaat over een jongen uit...
Meer info
Gratis
Lokale Rekenkamers: over beleid gericht op de Jeugdwet

Lokale Rekenkamers: over beleid gericht op de Jeugdwet

In 2015 ging de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp over van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten. Dit betekende dat gemeenten jeugdhulp moesten inkopen. De reden voor deze transitie was de veronderstelling...
Meer info
Gratis
Kennissynthese Sociaal Werk: Radicalisering en polarisatie

Kennissynthese Sociaal Werk: Radicalisering en polarisatie

René Broekroelofs Isabel Speelman

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze...
Meer info
Gratis