Auteurs

Onderzoek

166 producten gevonden.
Kennissynthese Sociaal Werk: Radicalisering en polarisatie

Kennissynthese Sociaal Werk: Radicalisering en polarisatie

René Broekroelofs Isabel Speelman

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze...
Meer info
Gratis
Kennissynthese Sociaal Werk: Bevorderen van sociale inclusie

Kennissynthese Sociaal Werk: Bevorderen van sociale inclusie

Prof. dr. Jean Pierre Wilken Karijn van den Berg Gülcan Bektas

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze...
Meer info
Gratis
Kennissynthese Sociaal Werk: Versterken van het alledaagse leven

Kennissynthese Sociaal Werk: Versterken van het alledaagse leven

Krista van Mourik Els Kok

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze...
Meer info
Gratis
Lessen uit lerende praktijken

Lessen uit lerende praktijken

Hoe kunnen we gezamenlijk leren en veranderen? En hoe kunnen we onze kennis bundelen en beter benutten om sociale vraagstukken op te lossen? Vanuit deze vragen nemen we vier verschillende lerende praktijken...
Meer info
Gratis
Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0

Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0

Wendy Buysse Aline Petersen

Evaluatie van implementatie en gebruik door Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering Het vernieuwde risicotaxatie-instrument Ritax ervaren de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en...
Meer info
Gratis
Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

Manja Abrahams Bram van Dijk Maud Pluijm

Het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen, dat is uitgevoerd van 2019 tot 2021, is geëvalueerd. Het Actieplan had als doel om te komen tot een verbetering van het...
Meer info
Gratis
Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Fieke Wagemans Sabine Peters

Burgers over de verdeling van verantwoordelijkheden bij grote maatschappelijke opgaven. De afgelopen decennia hebben veel verschuivingen plaatsgevonden in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen...
Meer info
Gratis
Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie (complete editie)

Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie (complete editie)

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, waarbij er veel kansen worden gecreëerd, maar zeker ook rekening moet worden gehouden met de keerzijde van de digitale middelen. Daarbij is...
Misbruik van tags bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

Misbruik van tags bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

Janine Janssen Esger ten Thij Ben Kokkeler

Technologie speelt een grote rol in ons dagelijkse en sociale leven. Met de komst van nieuwe technologie zien we ook een trend waarbij apparaten steeds kleiner, sneller en efficiënter worden. Daardoor...
De digitale uitweg bij de moeilijkste vragen

De digitale uitweg bij de moeilijkste vragen

Denise Hall

Huiselijk geweld speelt zich, letterlijk en figuurlijk, af achter geslo­ ten deuren. Juist daarom is de drempel voor slachtoffers om hulp te vragen vaak ontzettend hoog. Een hardnekkig probleem, omdat...