Auteurs

Burgerschap/civil society

66 producten gevonden.
Hoofdstuk 9: Meedoen versus zelf doen

Hoofdstuk 9: Meedoen versus zelf doen

Stadsburgers zijn trots op hun stad, kennen hun rechten én plichten, voelen zich verbonden met de stad, uiten dit in participatie en onbetaalde activiteiten en gaan op een respectvolle manier met elkaar...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 8: Zelforganisaties bouwen  bruggen

Hoofdstuk 8: Zelforganisaties bouwen bruggen

Hoe ‘nieuwe burgers’ vanuit hun gedrag en beleving betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving en hun etnische gemeenschappen, is een thema dat sinds jaar en dag veel aandacht krijgt van zowel...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 7: Overheid en burgerij: tot elkaar veroordeeld?

Hoofdstuk 7: Overheid en burgerij: tot elkaar veroordeeld?

Het Nederlandse openbaar bestuur kent een traditie waarin met een zekere mate van argwaan en misprijzen wordt gekeken naar initiatieven van burgers. Die conclusie moeten we tenminste welhaast trekken wanneer we...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 6: Van volk naar multitude

Hoofdstuk 6: Van volk naar multitude

In de kern duidt de notie van burgerschap op de wijze waarop we tot de politieke gemeenschap behoren, tot de polis. In het Nederlands heeft het woord burgerschap recentelijk de connotatie gekregen van...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 5: Etnisch burgerschap,  ander burgerschap

Hoofdstuk 5: Etnisch burgerschap, ander burgerschap

De gebeurtenissen en ontwikkelingen sinds 11 september 2001 in de Verenigde Staten en later in Europa hebben tot een hevige discussie geleid over de positie van etnische minderheden en hun burgerschap in...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 4: Thuis zonder Heimat

Hoofdstuk 4: Thuis zonder Heimat

Immigranten, en vooral islamitische immigranten, zouden zich onvoldoende met Neder- land identificeren en dat is de schuld van het multiculturalisme, zo is de gangbare ge- dachte. Zij zijn burgers met een...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 3: Leefcultuur en burgerschap

Hoofdstuk 3: Leefcultuur en burgerschap

In de herfst van 1996 werd Nederland opgeschrikt door een schoolincident. Het was diwali, een Hindoefeest waarbij stukjes watten in aardekommetjes (dia’s genaamd) gevuld met ghee worden aangestoken. Qua...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 2: Wie zichzelf privatiseert  kan wereldburger zijn

Hoofdstuk 2: Wie zichzelf privatiseert kan wereldburger zijn

De context van dit stuk is snel geschetst.1 Gedurende decennia heeft men zowel in onderzoek als in beleid het ‘etnische minderheden-model’ aangehangen, waarbij ‘integratie’ de...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 1: Geleefd burgerschap

Hoofdstuk 1: Geleefd burgerschap

Burgerschap is de afgelopen decennia een krachtig ideologisch concept gebleken om de openbare ruimte in westerse democratieën te reguleren. Deze populariteit was merkwaardig genoeg niet afhankelijk van de...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Geleefd Burgerschap: Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit (hele boek)

Geleefd Burgerschap: Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit (hele boek)

Onder wetenschappers en sociale professionals is er een groeiende onvrede met het hedendaagse debat over burgerschap in Nederland, dat voornamelijk wordt gevoerd in termen van normen en waarden, rechten en...
Meer info
9,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap