Auteurs

Burgerschap/civil society

77 producten gevonden.
Gedeelde waarden en een weerbare democratie

Gedeelde waarden en een weerbare democratie

In het politieke debat duikt om de zoveel jaar de behoefte op om vast te stellen door welke gemeenschappelijke waarden een democratische samenleving wordt gedragen. Soms uit onzekerheid over ‘wat ons...
Meer info
Gratis
De werelden van kinderen verbinden

De werelden van kinderen verbinden

Leo Pauw

Initiatiefnemer Leo Pauw over 'De Vreedzame Wijk' | Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen, ouders, professionals, bewoners...
Burgerschapsvorming in het Nederlands onderwijs

Burgerschapsvorming in het Nederlands onderwijs

Wiel Veugelers

Onderwijs bereidt jongeren voor op het functioneren in de maatschappij. Dat heet tegenwoordig burgerschapsvorming. Voor het onderwijs is dit geen nieuwe taak. Onderwijs heeft altijd een bijdrage geleverd aan de...
Meer info
Gratis
Burgermacht op eigen kracht?

Burgermacht op eigen kracht?

Pepijn van Houwelingen Anita Boele Paul Dekker

We onderscheiden in deze publicatie twee vormen van ‘burgerparticipatie’, namelijk zelfredzame en beleidsbeïnvloedende. In het eerste geval gaat het om vormen van participeren waarbij men...
Meer info
Gratis
Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Miranda Vandemaele

Een lokaal bestuur is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Om die reden wordt dit bestuursniveau ook het meest geconfronteerd met de ontevredenheid van burgers. Hierop kan geanticipeerd worden door...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-2
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer 1 Redactioneel | Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis Lokaal Ouderenbeleid 4 Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie! | René Schalk Het...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Geron 2013-2
Contextuele benadering binnen psychiatrie

Contextuele benadering binnen psychiatrie

Jasmin van Westrenen Jacoba Huizenga

Niet oordelen maar inzicht geven Preventie, zelfmanagement en volwaardig burgerschap staan momenteel centraal bij het begeleiden van cliënten in de ggz. Dat vereist een grotere rol voor het bestaande...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 6 - 2013
Talent van ouderen verloren door onterechte vooroordelen

Talent van ouderen verloren door onterechte vooroordelen

Liselot Godschalx

Maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen staat centraal in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Ook ouderen moeten meer dan voorheen hun steentje bijdragen aan het maatschappelijk...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2012-3
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2012-3
Hoofdstuk 10: Kwetsbaar burgerschap

Hoofdstuk 10: Kwetsbaar burgerschap

Het is woensdag 16 februari 2011, tien uur ‘s ochtends op buurtboerderij Ons Genoegen aan de groene rafelrand van het Amsterdamse Westerpark. Een waterig winterzonnetje doet zijn uiterste best om door de...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap