Auteurs

Burgerschap/civil society

61 producten gevonden.
Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Miranda Vandemaele

Een lokaal bestuur is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Om die reden wordt dit bestuursniveau ook het meest geconfronteerd met de ontevredenheid van burgers. Hierop kan geanticipeerd worden door...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-2
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer 1 Redactioneel | Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis Lokaal Ouderenbeleid 4 Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie! | René Schalk Het...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Geron 2013-2
Contextuele benadering binnen psychiatrie

Contextuele benadering binnen psychiatrie

Jasmin van Westrenen Jacoba Huizenga

Niet oordelen maar inzicht geven Preventie, zelfmanagement en volwaardig burgerschap staan momenteel centraal bij het begeleiden van cliënten in de ggz. Dat vereist een grotere rol voor het bestaande...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 6 - 2013
Talent van ouderen verloren door onterechte vooroordelen

Talent van ouderen verloren door onterechte vooroordelen

Liselot Godschalx

Maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen staat centraal in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Ook ouderen moeten meer dan voorheen hun steentje bijdragen aan het maatschappelijk...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2012-3
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2012-3
Hoofdstuk 10: Kwetsbaar burgerschap

Hoofdstuk 10: Kwetsbaar burgerschap

Het is woensdag 16 februari 2011, tien uur ‘s ochtends op buurtboerderij Ons Ge- noegen aan de groene rafelrand van het Amsterdamse Westerpark. Een waterig winterzonnetje doet zijn uiterste best om door...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 9: Meedoen versus zelf doen

Hoofdstuk 9: Meedoen versus zelf doen

Stadsburgers zijn trots op hun stad, kennen hun rechten én plichten, voelen zich verbonden met de stad, uiten dit in participatie en onbetaalde activiteiten en gaan op een respectvolle manier met elkaar...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 8: Zelforganisaties bouwen  bruggen

Hoofdstuk 8: Zelforganisaties bouwen bruggen

Hoe ‘nieuwe burgers’ vanuit hun gedrag en beleving betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving en hun etnische gemeenschappen, is een thema dat sinds jaar en dag veel aandacht krijgt van zowel...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 7: Overheid en burgerij: tot elkaar veroordeeld?

Hoofdstuk 7: Overheid en burgerij: tot elkaar veroordeeld?

Het Nederlandse openbaar bestuur kent een traditie waarin met een zekere mate van argwaan en misprijzen wordt gekeken naar initiatieven van burgers. Die conclusie moeten we tenminste welhaast trekken wanneer we...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap
Hoofdstuk 6: Van volk naar multitude

Hoofdstuk 6: Van volk naar multitude

In de kern duidt de notie van burgerschap op de wijze waarop we tot de politieke gemeenschap behoren, tot de polis. In het Nederlands heeft het woord burgerschap recentelijk de connotatie gekregen van...
Meer info
3,95
Onderdeel van Geleefd Burgerschap