Auteurs

Burgerschap/civil society

34 producten gevonden.
Democratische legitimatie en duurzaamheid van burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Democratische legitimatie en duurzaamheid van burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Duurzaamheid In Nederland zijn er steeds meer burgers die zich inzetten voor de zorg en het welzijn in de eigen buurt of wijk. Dat past goed in het bestaande beleid, waarin steeds meer verwacht wordt van...
Meer info
Gratis
Weerbaar opvoeden tegen radicalisering

Weerbaar opvoeden tegen radicalisering

Ron van Wonderen Sarah Capel

De interventie Weerbaar opvoeden tegen radicalisering heeft als doel moeders te leren hoe zij hun kinderen weerbaar kunnen opvoeden, zodat hun kinderen minder vatbaar zijn voor radicalisering. De focus van...
Meer info
Gratis
Weerbare jongeren, weerbare professionals

Weerbare jongeren, weerbare professionals

Naima Azough

Professionals uit het onderwijs en het sociaal domein spelen – naast de ouders en sociale omgeving – een fundamentele rol in de ontwikkeling van jongeren en hun begeleiding richting volwassenheid.
Meer info
Gratis
Tijd voor een Citizens Academy

Tijd voor een Citizens Academy

Koen Westen

Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun actief...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2017
Gedeelde waarden en een weerbare democratie

Gedeelde waarden en een weerbare democratie

In het politieke debat duikt om de zoveel jaar de behoefte op om vast te stellen door welke gemeenschappelijke waarden een democratische samenleving wordt gedragen. Soms uit onzekerheid over ‘wat ons...
Meer info
Gratis
De werelden van kinderen verbinden

De werelden van kinderen verbinden

Leo Pauw

Initiatiefnemer Leo Pauw over 'De Vreedzame Wijk' | Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen, ouders, professionals, bewoners...
Burgerschapsvorming in het Nederlands onderwijs

Burgerschapsvorming in het Nederlands onderwijs

Wiel Veugelers

Onderwijs bereidt jongeren voor op het functioneren in de maatschappij. Dat heet tegenwoordig burgerschapsvorming. Voor het onderwijs is dit geen nieuwe taak. Onderwijs heeft altijd een bijdrage geleverd aan de...
Meer info
Gratis
Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Meldpunt veiliger Eeklo -op weg naar een veilige stad

Miranda Vandemaele

Een lokaal bestuur is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Om die reden wordt dit bestuursniveau ook het meest geconfronteerd met de ontevredenheid van burgers. Hierop kan geanticipeerd worden door...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-2
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer 1 Redactioneel | Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis Lokaal Ouderenbeleid 4 Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie! | René Schalk Het...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Geron 2013-2
Contextuele benadering binnen psychiatrie

Contextuele benadering binnen psychiatrie

Jasmin van Westrenen Jacoba Huizenga

Niet oordelen maar inzicht geven Preventie, zelfmanagement en volwaardig burgerschap staan momenteel centraal bij het begeleiden van cliënten in de ggz. Dat vereist een grotere rol voor het bestaande...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 6 - 2013