Auteurs

Burgerschap/civil society

62 producten gevonden.
Hoofdstuk 10: Kennis persoonlijk maken

Hoofdstuk 10: Kennis persoonlijk maken

Harrie van Haaster

Kennis is een van de belangrijkste bronnen voor ontplooiing en voor de realisatie van kwaliteit van leven. De verlichtingsfilosoof Francis Bacon (circa 1561-1626) gaf aan dat kennis macht is. Kennis is met...
Hoofdstuk 9: De kracht van zelfhulpgroepen

Hoofdstuk 9: De kracht van zelfhulpgroepen

Annemargriet Lok

In dit artikel belichten we de kracht van zelfhulpgroepen voor kwetsbare burgers en voor de reguliere zorg. We zoomen in op vier aspecten. In het eerste deel maken we de verbinding tussen zelfhulp en...
Hoofdstuk 8: Kwartiermaken en ervaringsdeskundigheid in maatschappelijke steunsystemen in Eindhoven en de regiogemeenten

Hoofdstuk 8: Kwartiermaken en ervaringsdeskundigheid in maatschappelijke steunsystemen in Eindhoven en de regiogemeenten

Hanneke Henkens

Persoonlijke steun hebben we allemaal nodig. Deze steun bestaat uit een aantal men- sen die om ons heen staan, waar we een beroep op kunnen doen, die er zijn als we ze nodig hebben. Mensen voor wie we zelf ook...
Hoofdstuk 7: Steun voor processen van onderop

Hoofdstuk 7: Steun voor processen van onderop

Mariet Paes

Mensen met een fysiek, psychisch of sociaal gezondheidsprobleem worden te- genwoordig aangeduid met de term ‘zorgvragers’. Als het daarbij gaat om een langdurend probleem of beperking dan worden zij...
Hoofdstuk 6: Ervaringsdeskundige in armoede en  sociale uitsluiting in Vlaanderen

Hoofdstuk 6: Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen

Lut Goossens

Het belang van ervaringskennis om te komen tot een accurate dienstverlening, hulp- verlening en beleid wordt tegenwoordig steeds meer aanvaard. De betekenis van de opleiding en inschakeling van...
Hoofdstuk 5: Tussen veerkracht en onmacht

Hoofdstuk 5: Tussen veerkracht en onmacht

Raf Janssen

Emancipatie en beleidsbeïnvloeding blijken een moeilijke opdracht voor arme men- sen. Trefwoorden als empowerment en veerkracht klinken hoopvol, maar hebben in hun collectieve en individuele invulling...
Hoofdstuk 4: Armoede van ‘binnenuit’ bekeken

Hoofdstuk 4: Armoede van ‘binnenuit’ bekeken

Annemarie Heuver

Op dit moment heerst er een wereldwijde economische crisis. Vaststaande zekerhe- den verdwijnen. Wie rijk was, kan arm worden. Het omgekeerde lijkt niet het geval te zijn. Het enige voordeel voor degene die al...
Hoofdstuk 3: Sociaalagogisch onderwijs met empowerment  als gemeenschappelijke stam

Hoofdstuk 3: Sociaalagogisch onderwijs met empowerment als gemeenschappelijke stam

Jos Terhaag

In deze bijdrage gaan we in op wat de meerwaarde kan zijn van het denken vanuit empowerment voor studenten en docenten in het sociaalagogisch onderwijs. De op- bouw is als volgt.

Hoofdstuk 2: Hoe scholing in ervaringskennis  en ervaringsdeskundigheid bijdraagt  aan empowerment van mensen met  ggz-problematiek en hun naasten

Hoofdstuk 2: Hoe scholing in ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan empowerment van mensen met ggz-problematiek en hun naasten

Jean Knooren

Mensen maken veel mee in hun dagelijkse bestaan. Van ervaringen leert een mens, ze maken hem deskundig om met vergelijkbare of nieuwe situaties om te gaan. De kennis die iemand met die ervaringen opdoet, is...
Hoofdstuk 1: Cliëntenparticipatie in de ggz tegen  het licht van empowerment

Hoofdstuk 1: Cliëntenparticipatie in de ggz tegen het licht van empowerment

Angeliek Meijer

In dit artikel pleiten we ervoor om participatie van de cliënt te zien in functie van empowerment. Participeren – meedoen – is geen doel op zich. Het gaat om kwali- teit van leven en volwaardig...