Auteurs

Burgerschap/civil society

77 producten gevonden.
Hoofdstuk 4: Armoede van ‘binnenuit’ bekeken

Hoofdstuk 4: Armoede van ‘binnenuit’ bekeken

Annemarie Heuver

Op dit moment heerst er een wereldwijde economische crisis. Vaststaande zekerhe- den verdwijnen. Wie rijk was, kan arm worden. Het omgekeerde lijkt niet het geval te zijn. Het enige voordeel voor degene die al...
Hoofdstuk 3: Sociaalagogisch onderwijs met empowerment  als gemeenschappelijke stam

Hoofdstuk 3: Sociaalagogisch onderwijs met empowerment als gemeenschappelijke stam

Jos Terhaag

In deze bijdrage gaan we in op wat de meerwaarde kan zijn van het denken vanuit empowerment voor studenten en docenten in het sociaalagogisch onderwijs. De op- bouw is als volgt.

Hoofdstuk 2: Hoe scholing in ervaringskennis  en ervaringsdeskundigheid bijdraagt  aan empowerment van mensen met  ggz-problematiek en hun naasten

Hoofdstuk 2: Hoe scholing in ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan empowerment van mensen met ggz-problematiek en hun naasten

Jean Knooren

Mensen maken veel mee in hun dagelijkse bestaan. Van ervaringen leert een mens, ze maken hem deskundig om met vergelijkbare of nieuwe situaties om te gaan. De kennis die iemand met die ervaringen opdoet, is...
Hoofdstuk 1: Cliëntenparticipatie in de ggz tegen  het licht van empowerment

Hoofdstuk 1: Cliëntenparticipatie in de ggz tegen het licht van empowerment

Angeliek Meijer

In dit artikel pleiten we ervoor om participatie van de cliënt te zien in functie van empowerment. Participeren – meedoen – is geen doel op zich. Het gaat om kwali- teit van leven en volwaardig...
Inleiding

Inleiding

Tine Van Regenmortel

In 2008 schreef Tine Van Regenmortel ter gelegenheid van haar aanstelling als lector ‘Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen’ bij de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven de...
Empowerment en participatie van kwetsbare burgers: Ervaringskennis als kracht (hele boek)

Empowerment en participatie van kwetsbare burgers: Ervaringskennis als kracht (hele boek)

Cliënten in de ggz, mensen in armoede, breekbare ouderen: kwetsbare burgers die vaak niet op een volwaardige manier deel uitmaken van de samenleving. Een kansrijker aanpak om deze mensen volwaardig te...
Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23

Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23

Geralien Holsbrink-Engels

Een methodiek ontwikkelen die jongeren voorbereidt op volwaardig burgerschap. Een woonvoorziening creëren die een goede aansluiting tot stand brengt tussen jeugd- en volwassenenhulpverlening...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 89 - 2009
Religie in het openbaar onderwijs

Religie in het openbaar onderwijs

Ton Beekman

In december 2008 besloot de Tweede Kamer dat godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen vanaf het najaar 2009 door de overheid worden bekostigd. Het...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 51 - 2009
Deugden kun je leren

Deugden kun je leren

Tom Kroon

Moesten pedagogen zich enkele decennia geleden nog verontschuldigen voor het gebruik van de term ‘deugd’, nu hoeft dat niet meer. De belangstelling voor de deugdethiek is de laatste...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 47 - 2009
Preventiedoctrine

Preventiedoctrine

Dirk Willem Postma

De roep om preventie klinkt overal. Nog meer dan problemen oplossen willen beleidsmakers, politici en pedagogen problemen voorkomen. Dat klinkt verstandig, maar zijn preventieve maatregelen wel...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 46 - 2008