Auteurs

Burgerschap/civil society

82 producten gevonden.
Empowerment en participatie van kwetsbare burgers: Ervaringskennis als kracht (hele boek)

Empowerment en participatie van kwetsbare burgers: Ervaringskennis als kracht (hele boek)

Cliënten in de ggz, mensen in armoede, breekbare ouderen: kwetsbare burgers die vaak niet op een volwaardige manier deel uitmaken van de samenleving. Een kansrijker aanpak om deze mensen volwaardig te...
Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23

Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23

Geralien Holsbrink-Engels

Een methodiek ontwikkelen die jongeren voorbereidt op volwaardig burgerschap. Een woonvoorziening creëren die een goede aansluiting tot stand brengt tussen jeugd- en volwassenenhulpverlening...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 89 - 2009
Religie in het openbaar onderwijs

Religie in het openbaar onderwijs

Ton Beekman

In december 2008 besloot de Tweede Kamer dat godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen vanaf het najaar 2009 door de overheid worden bekostigd. Het...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 51 - 2009
Deugden kun je leren

Deugden kun je leren

Tom Kroon

Moesten pedagogen zich enkele decennia geleden nog verontschuldigen voor het gebruik van de term ‘deugd’, nu hoeft dat niet meer. De belangstelling voor de deugdethiek is de laatste...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 47 - 2009
Preventiedoctrine

Preventiedoctrine

Dirk Willem Postma

De roep om preventie klinkt overal. Nog meer dan problemen oplossen willen beleidsmakers, politici en pedagogen problemen voorkomen. Dat klinkt verstandig, maar zijn preventieve maatregelen wel...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 46 - 2008
Uit het isolement via digitale werkplaats

Uit het isolement via digitale werkplaats

Lonneke Bierhoff Janine Mulder

In het project MEEdoen: Bouwen aan Burgerschap zijn in stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam 150 vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan de maatschappij. Studenten CMV en SPH van de Hogeschool...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 78 - 2007
Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering

Dirk Willem Postma

Als het over internationale kinderontvoering gaat, dringen zich beelden op van Arabische vaders die hun kinderen meenemen naar verre oosterse oorden. In werkelijkheid zijn het meestal...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 36 - 2007
Handreikingen bij de gewetensopvoeding

Handreikingen bij de gewetensopvoeding

Tom Kroon

Terwijl spreken over het geweten in de pedagogiek lange tijd taboe is geweest, groeit tegenwoordig het inzicht dat het geweten in het alledaagse leven een belangrijke rol speelt en dat daarom aan...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 32 - 2006
Kanttekeningen bij burgerschapsvorming

Kanttekeningen bij burgerschapsvorming

Gert Biesta

Nu fundamentele problemen in onze democratie de publieke agenda aanvoeren, klinkt de roep van politici en beleidsmakers om burgerschapsvorming. Volgens Gert Biesta, hoogleraar pedagogiek aan de...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 30 - 2006
Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding

Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding

Tom Kroon

Wie het geweten ter sprake brengt werd tot voor kort al snel voor moraalridder of dominee versleten. Maar het geweten is terug van weggeweest. Tom Kroon betoogt dat we in de morele opvoeding niet...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 30 - 2006