Sozio 105 - 2012

Sozio 105 - 2012

2012

Omschrijving

Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Generiek gezinsgericht werken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Minder bureaucratie, meer tijd voor de cliënt, één hulpverlener die zich op het hele gezin richt. Dat is de uitkomst van het project Generiek Gezinsgericht Werken bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. 
Meer info
3,90
Opleiden voor de jeugdzorg

Opleiden voor de jeugdzorg

 
Moet er een nieuwe generalistische opleiding voor sociale professionals komen? Volgens Marianne Berger laat het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker zien dat verbeteren van de aansluiting tussen opleiding en werkveld ook zonder grote reorganisaties in het onderwijs mogelijk is.  
Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie het versterken van de client

Opleidingskwalificatie het versterken van de client

Het versterken van cliënten, zodat zij zelf (weer)de regie over hun leven hebben, is een van de kerntaken van een SPH’er. Een mooie uitdaging voor hulpverleners maar het betekent ook veel voor hun beroepshouding en kwaliteiten die zij als (beginnend) professional in huis moet hebben. Hoe leren SPH-studenten dat bij Fontys?
Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie professionaliseren

Opleidingskwalificatie professionaliseren

Door veranderingen in het werkveld, wordt het werk van de SPH’er complexer. De hulpverlener van nu moet zich doorlopend professionaliseren. Dat vergt een adequate voorbereiding op de hogeschool. Hoe gebeurt dat bij Inholland?
Meer info
3,90
Oscar Guermonprez pionier sociaal werk

Oscar Guermonprez pionier sociaal werk

Oscar Guermonprez is ruim veertig jaar actief geweest in het volkshogeschoolwerk. Hij stond aan de wieg van wat we nu ‘een leven lang leren’ en ‘participatie’ noemen. Hij was cursusleider en directeur van volkshogeschool Bergen. Hij behoort tot de grondleggers van het moderne vormings-, volksontwikkelings- en trainingswerk, cultuureducatie, democratische burgerschapsvorming en het stimuleren van burgerinitiatief. 

Meer info
3,90
Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening

Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening

Het is goed dat outreachende werkwijzen als Eropaf! en Achter de voordeur weer meer de ruimte krijgen. Maar Sjef de Vries vraagt zich tegelijkertijd af of de hoog gespannen verwachtingen ingelost kunnen worden. Zeker als het om de psychosociale hulpverlening aan multiprobleemgezinnen gaat.
Meer info
3,90
Samenwerking zorg en welzijn in de wijk

Samenwerking zorg en welzijn in de wijk

 Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? ‘Een
schakelende professional is vooral een netwerker.’
Meer info
3,90