Auteurs

Burgerschap/civil society

77 producten gevonden.
De voordelen en valkuilen van de participatiemaatschappij  voor ouderen

De voordelen en valkuilen van de participatiemaatschappij voor ouderen

Bianca Suanet

In de laatste jaren is er in de politieke en bestuurlijke arena een sterke nadruk op actief burgerschap gekomen. Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gesteld dat iedereen een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2012-1
Oscar Guermonprez pionier sociaal werk

Oscar Guermonprez pionier sociaal werk

Dr. Maarten van der Linde

Oscar Guermonprez is ruim veertig jaar actief geweest in het volkshogeschoolwerk. Hij stond aan de wieg van wat we nu ‘een leven lang leren’ en ‘participatie’ noemen. Hij was...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 105 - 2012
Gezellig en gewend Jongeren: over wonen en de toekomst in een herstructureringswijk

Gezellig en gewend Jongeren: over wonen en de toekomst in een herstructureringswijk

Martijn Koster Karel J. Mulderij

Herstructurering van achterstandswijken is in volle gang. Er wordt gerenoveerd, gesloopt en nieuw gebouwd. Wat de jongeren die in deze herstructureringswijken wonen hiervan vinden, blijft onderbelicht. Hoe...
Meer info
8,90
Hoofdstuk 11: Professionele ondersteuning vanuit het  perspectief van kwetsbare ouderen

Hoofdstuk 11: Professionele ondersteuning vanuit het perspectief van kwetsbare ouderen

Bienke Janssen

Het is algemeen bekend dat het aandeel ouderen in westerse samenlevingen toe- neemt. Zo zijn er in Nederland momenteel 2,4 miljoen mensen die 65 jaar of ouder zijn, (Van Campen, 2008). Dit komt overeen met 14...
Hoofdstuk 10: Kennis persoonlijk maken

Hoofdstuk 10: Kennis persoonlijk maken

Harrie van Haaster

Kennis is een van de belangrijkste bronnen voor ontplooiing en voor de realisatie van kwaliteit van leven. De verlichtingsfilosoof Francis Bacon (circa 1561-1626) gaf aan dat kennis macht is. Kennis is met...
Hoofdstuk 9: De kracht van zelfhulpgroepen

Hoofdstuk 9: De kracht van zelfhulpgroepen

Annemargriet Lok

In dit artikel belichten we de kracht van zelfhulpgroepen voor kwetsbare burgers en voor de reguliere zorg. We zoomen in op vier aspecten. In het eerste deel maken we de verbinding tussen zelfhulp en...
Hoofdstuk 8: Kwartiermaken en ervaringsdeskundigheid in maatschappelijke steunsystemen in Eindhoven en de regiogemeenten

Hoofdstuk 8: Kwartiermaken en ervaringsdeskundigheid in maatschappelijke steunsystemen in Eindhoven en de regiogemeenten

Hanneke Henkens

Persoonlijke steun hebben we allemaal nodig. Deze steun bestaat uit een aantal men- sen die om ons heen staan, waar we een beroep op kunnen doen, die er zijn als we ze nodig hebben. Mensen voor wie we zelf ook...
Hoofdstuk 7: Steun voor processen van onderop

Hoofdstuk 7: Steun voor processen van onderop

Mariet Paes

Mensen met een fysiek, psychisch of sociaal gezondheidsprobleem worden te- genwoordig aangeduid met de term ‘zorgvragers’. Als het daarbij gaat om een langdurend probleem of beperking dan worden zij...
Hoofdstuk 6: Ervaringsdeskundige in armoede en  sociale uitsluiting in Vlaanderen

Hoofdstuk 6: Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen

Lut Goossens

Het belang van ervaringskennis om te komen tot een accurate dienstverlening, hulp- verlening en beleid wordt tegenwoordig steeds meer aanvaard. De betekenis van de opleiding en inschakeling van...
Hoofdstuk 5: Tussen veerkracht en onmacht

Hoofdstuk 5: Tussen veerkracht en onmacht

Raf Janssen

Emancipatie en beleidsbeïnvloeding blijken een moeilijke opdracht voor arme men- sen. Trefwoorden als empowerment en veerkracht klinken hoopvol, maar hebben in hun collectieve en individuele invulling...