Sozio 3 - 2017

Sozio 3 - 2017

Omschrijving

'Eerst verbind je, dan laat je los'

'Eerst verbind je, dan laat je los'

Nu de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd naderen, vindt een grote uitstroom plaats van ervaren krachten. Zo werkte Riet Knaapen (65) in juni voor het laatst als innovatie- en beleidsmedewerker bij Veilig Thuis Brabant Noordoost. Hoe kijkt zij terug op 44 jaar maatschappelijk werk en wat neemt ze mee?
Meer info
3,90
'Nabijheid' is niet zaligmakend

'Nabijheid' is niet zaligmakend

Het begrip 'nabijheid' speelt in de transitie en transformatie van het sociale domein een cruciale rol. Maar het versterken van de kwaliteit gaat vooral over toegankelijkheid en responsiviteit, betoogt Tobby Witte. 
Meer info
3,90
'Onzichtbare' sluipmoordenaars aangepakt

'Onzichtbare' sluipmoordenaars aangepakt

Toen de cliëntenraad en hulpverleners van Fier aangaven dat veel cliënten zich in een zorgwekkende financiële situatie bevinden, startte een project. Het maakt de 'onzichtbare' sluipmoordenaars - armoede en schulden - zichtbaar en pakt ze aan. 

Meer info
3,90
Als je je afhankelijkheid haat

Als je je afhankelijkheid haat

De Nederlandse regisseuse Saskia Diesing heeft in haar werk bijzondere aandacht voor leven met een lichamelijke en geestelijke beperking. In haar film 'Nena' pleegt een gehandicapte vader zelfmoord. Olivier Lingbeek en Sofie Sergeant vertellen welke reacties dit bij hen oproept. Saskia Diesing reageert daarop. 
Meer info
3,90
De worsteling - Max maakt zich niet dik

De worsteling - Max maakt zich niet dik

Max is een man van 54 jaar met een verstandelijke beperking. Hij woont begeleid bij een voorziening met 24-uursbegeleiding, maar is zeer zelfstandig en gaat vaak op stap. Max is te zwaar. De huisarts wees hem al een jaar geleden op de gevolgen van zwaarlijvigheid in combinatie met aanleg voor diabetes. Max leek dit echter niet echt te kunnen overzien. In kaart brengen wat het zou betekenen voor zijn leven als hij medicatie zou nemen of zelf insuline zou spuiten: het liet hem koud.
Meer info
3,90
Modieuze trend of bittere noodzaak?

Modieuze trend of bittere noodzaak?

Ervaringsdeskundigheid is populair in de hulpverlening, en de overheid juicht dat toe. Hoe zorg je dat de hulpverlening werkelijk profiteert van de inzet van ervaringsdeskundigheid?
Meer info
3,90
Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2017 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Tijd voor een Citizens Academy

Tijd voor een Citizens Academy

Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun actief burgerschap te bevorderen? Docent Koen Westen doet een voorstel: 'Laten we de verbinding met de ggz en de term Herstelacademie loslaten en een Citizens Academy oprichten.'

Door actief burgerschap als perspectief te nemen gaat de Citizens Academy verder waar herstelondersteunende interventies in de ggz stoppen. Op een normaliserende
wijze in een normale, educatieve omgeving is er aandacht voor de volledige burger met al zijn interesses, mogelijkheden, krachten, rechten én plichten.
De doelstellingen van de Herstelacademie worden niet losgelaten, maar anders vastgepakt. De Citizens Academy ondersteunt het sociaal domein, de ggz en het onderwijs om elkaar te vinden op belangrijke terreinen, goede zorg voor de toekomst te waarborgen en actief burgerschap te bevorderen.

Meer info
3,90
Zelfredzamer op samenredzame manier

Zelfredzamer op samenredzame manier

De inzet van digitale hulpmiddelen bij de hulpverlening aan mensen met een lichtverstandelijke beperking.
Meer info
3,90
Zet je je capability om in een functioning?

Zet je je capability om in een functioning?

De Capability Approach is geen nieuwe methodiek, maar een instrument voor politieke actie, betoogt Carin Wevers. Ze reageert op het artikel van Erik Jansen in de vorige Sozio. 'Zoek uit welke systeemfouten iemands capability belemmeren en ga ermee naar de gemeente.'
Meer info
3,90