Zelfredzamer op samenredzame manier

Zelfredzamer op samenredzame manier

Productgroep Sozio 3 - 2017
Josje Louisse | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De inzet van digitale hulpmiddelen bij de hulpverlening aan mensen met een lichtverstandelijke beperking.