Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)

2016

Omschrijving

De effectiviteit van doelloze aansluiting

De effectiviteit van doelloze aansluiting

Pleidooi voor jongerenwerk | Jongerenwerk is in staat jongeren te volgen, in plaats van andersom. Dit geeft een enorm voordeel: jongerenwerkers zien jongeren in hun 'oorspronkelijke doen'. Gekaderde hulpverlening kan dit nooit vervangen, zegt Frank van Strijen.
Meer info
Gratis
De werelden van kinderen verbinden

De werelden van kinderen verbinden

Initiatiefnemer Leo Pauw over 'De Vreedzame Wijk' | Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen, ouders, professionals, bewoners en sportverenigingen gezamelijk jonge burgers voor op het leven in een democratische samenleving. Initiatiefnemer Leo Pauw vertelt hoe het werkt.

Meer info
3,90
De worsteling - Hedwig wil moeder worden

De worsteling - Hedwig wil moeder worden

Hedwig is een Nederlandse v rouw van 52 jaar met een licht verstandelijke beperking. Ze woont zelfstandig en krijgt ambulante begeleiding voor haar financiën en het plannen en organiseren
van de dag. Verder is Hedwig redelijk zelfstandig. Hedwigs ouders komen uit Oekraïne en zijn 52 jaar geleden naar Nederland verhuisd, toen ze in verwachting waren van Hedwig. Haar ouders helpen haar waar het kan en vader is tevens haar wettelijke vertegenwoordiger. Haar moeder heeft een
licht verstandelijke beperking en vader is normaal begaafd, maar simpel. Zij kunnen zich samen zelfstandig redden. De ouders kunnen Hedwig niet begeleiden bij haar financiële huishouding. Dit is te moeilijk voor hen, zij hebben al genoeg aan zichzelf. Hedwig wil moeder worden en wil graag ivf-behandelingen ondergaan.
Meer info
3,90
Dilemma's van een wijkcoach

Dilemma's van een wijkcoach

Leren van elkaar in het 'Wat-werkt-gesprek' | Wijkcoaches zijn aanwezig in de wijken en aan de keukentafel, maar een eenduidige aanpak hanteren ze zelden. Hoe maak je van een nest met vogels van diverse pluimage een broedplaats van maatschappelijke ondersteuning? Onderzoek in Enschede en Uden levert dilemma's op, doe leiden tot een kader voor samenwerking.
Meer info
3,90
Gebruik je boerenverstand

Gebruik je boerenverstand

De opinie van Marc Räkers | Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent op henzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die verwijst, adviceert, regisseert, voorschrijft en die specialisten coördineert.
Meer info
3,90
Gemeente moet leren om te transformeren

Gemeente moet leren om te transformeren

'Zoeken van horloge leidde tot vertrouwen' | Het is een valkuil om het leerproces in de transformatie uitsluitend te richten op de wijkteams. De vraag 'wat moet ik anders gaan doen?' geldt niet alleen voor professionals en zorginstellingen, maar ook voor gemeenten. De visie van Suzanne Bunnik, die zes wijkteams begeleidde.
Meer info
3,90
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer?

Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer?

De Leeuwarder aanpak | Al in 2004 zette Leeuwarden de eerste stappen op weg naar wat nu sociale wijkteams zijn die voor veel andere gemeenten als voorbeeld dienen. Nynke Andringa en Astrid de Bue vertellen waarom en hoe ze tot stand kwamen. 'Hulp en ondersteuning dichtbij, eropaf gaan, en vooral: doen wat nodig is.'
Meer info
3,90
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Wat knelt er in het wijkteam?

Wat knelt er in het wijkteam?

Tien onderzoeken, vijf knelpunten | Behalve positieve ervaringen beschrijven recente onderzoeken naar het functioneren van sociale wijkteams ook waar de schoen wringt. Vincent de Waal duikt in tien onderzoeken en vindt vijf knelpunten.
Meer info
3,90
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat?

Wijkgericht werken aan herstel, kan dat?

Een verkenning in Amsterdam | Kunnen wijkgericht werken en herstelondersteunend werken méér van elkaar leren en elkaar wellicht aanvullen? Een verkenning in Amsterdam. 'Meerdere kernwaarden overlappen elkaar; tegelijkertijd ontstaan spanningsvelden.'
Meer info
3,90
Wordt de belofte ingelost?

Wordt de belofte ingelost?

Het sociale wijkteam en maatwerk | De druk was groot, de verwachtingen waren hooggespannen. Hoe deden de sociale wijkteams het in 2015? Wordt de belofte van maatwerk - zo belangrijk in de decentralisaties - al ingelost?
Meer info
3,90
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik

Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik

'Ik weet niet of wij daar ook van zijn' | Problematisch gebruik van alcohol en drugs speelt regelmatig een rol in de problemen waar wijkteams tegenaan lopen, maar ze blijken het weinig te signaleren. Hoe komt dat? En wat is eraan te doen?
Meer info
3,90