Rapportage sectoronderzoek ‘Sociale Participatie’

Rapportage sectoronderzoek ‘Sociale Participatie’

2022 | kwh
Gratis

Omschrijving

Een meerderheid van de huurders voelt zich betrokken bij hun buurt. Maar slechts een kleine groep zet zich ook daadwerkelijk in om iets te doen voor de buurt. Wel staan veel huurders hiervoor open. Hoe sterker de betrokkenheid bij de buurt, hoe groter deze bereidheid is. Ook wanneer het om een concreet project gaat dat dichtbij huis plaatsvindt, neemt de participatiebereidheid fors toe. Dit zijn enkele conclusies uit een grootschalig sectoronderzoek waarin zo’n 11.000 huurders van 71 corporaties hun mening gaven.

Huurders voelen zich meer betrokken bij hun buurt, straat of complex wanneer contact met de buren goed is en er activiteiten worden georganiseerd. Een derde voelt zich juist niet betrokken. Dit komt met name door weinig of slecht contact met buren, geen gevoel van verbondenheid, of geen gezamenlijke activiteiten. Wanneer huurders aangeven iets te willen doen voor hun buurt, zit hem dat vooral op het vlak van buren helpen, het melden van klachten, of hun buurt netjes houden.

Geen verplichtingen willen aangaan en tijdgebrek
Huurders geven als voornaamste reden om zich niet in te zetten voor hun buurt, dat ze geen verplichtingen aan willen gaan en er geen tijd voor hebben. Er is een duidelijk verband te zien tussen leeftijd en de betrokkenheid bij de buurt én bij de corporatie: hoe ouder de huurder, hoe groter het betrokkenheidsgevoel. Opvallend is de relatief grote groep binnen de jongere generatie met een passieve houding: een vijfde geeft aan niets te willen doen voor hun buurt, omdat het hen simpelweg niet is gevraagd. Eenzelfde aandeel geeft aan niet te weten hoe ze kunnen bijdragen. Ook geven zij vaker dan gemiddeld aan geen tijd te hebben en geen verplichtingen te willen.

Participatiebereidheid aanzienlijk hoger bij concreet en afgebakend project
Wanneer een project concreet is en dichtbij huis plaatsvindt, neemt de participatiebereidheid fors toe. Het gaat dan bijvoorbeeld over een groot onderhoudsproject dat in eigen straat of complex uitgevoerd zou worden. Of over het meedenken aan een oplossing indien er veel overlast zou zijn in de eigen straat of het complex. Het blijkt dus dat bij een afgebakend project dichtbij huis (en dus relevant), de tijdsinvestering en mate van verplichting voor huurders vaak wel te overzien zijn.