Toegang in ontwikkeling

Toegang in ontwikkeling

Gratis

Omschrijving

Wanneer je als inwoner ondersteuning nodig hebt, is het van belang dat je weet waar je terecht kunt met je hulpvraag en dat je de juiste weg weet te bewandelen binnen je gemeente. Dat kan bijvoorbeeld via een loket, de sociale wijkteams, via de huisarts of een online aanvraagformulier. Voor iedereen, maar vooral voor mensen in een kwetsbare positie, is het belangrijk dat je tijdig de ondersteuning kunt krijgen die je nodig hebt. Toegang gaat over de manier waarop mensen kunnen aankloppen met vragen om ondersteuning in het dagelijks functioneren. Voor veel mensen gaat het goed. Maar uit onderzoek blijkt dat nog niet iedereen gemakkelijk de juiste weg kan vinden en dat er nog verschillende uitdagingen voor gemeenten liggen als het gaat om de toegang.

Inmiddels is al veel onderzoek gedaan naar de toegang tot ondersteuning bij de gemeente, wat precies de uitdagingen zijn en wat werkzame (elementen van) aanpakken zijn. Om gemeenten te ondersteunen bij het verder inrichten van de toegang heeft de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) Movisie gevraagd om overzicht en inzicht te bieden in wat volgens bestaande studies wel en niet werkt. Zo kunnen we gemeenten inspireren bij de verdere ontwikkeling van de toegang.