Do’s en don’ts bij de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven

Do’s en don’ts bij de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven

Niels van Kleef | 2023 | © Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Gratis

Omschrijving

Gemeenten spelen een essentiële rol in de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Maar wat maakt een aanpak effectief? Wat kan je beter wel doen, en wat juist niet?

Om te werken aan de veiligheid van vrouwen en meisjes zetten gemeenten allerlei interventies in. Niet iedere interventie is echter even effectief. Deze handreiking is bedoeld om gemeenten te helpen een effectieve aanpak op te zetten, op basis van interventies waarvan we weten dat ze werken. In de handreiking staan drie onderwerpen centraal die voor veel gemeenten belangrijke focuspunten van hun beleid zijn, namelijk:

  1. Preventie
    Preventie is een belangrijk onderdeel van een effectieve aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voorkomen is immers beter dan genezen. Aan preventie werken kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door een duidelijke sociale norm te stellen dat geweld niet getolereerd wordt. Of door in te zetten op deskundigheidsbevordering van professionals.
  1. Activeren van omstanders
    Omstanders kunnen een belangrijke rol spelen in het beëindigen van een onveilige situatie. Ook communiceren zij de sociale norm. Daarom zijn interventies die zich op omstanders richten belangrijk. Effectieve omstanderinterventies richten zich op alle stappen die vooraf gaan aan het ingrijpen door een omstander, waaronder het herkennen van grensoverschrijdend gedrag.
  1. Het inrichten van meldpunten
    Veel gemeenten investeren in het opzetten en faciliteren van meldpunten, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het probleem, urgentie te agenderen of een sociale norm uit te dragen. Meldpunten zijn niet altijd de effectiefste interventie om die doelen te behalen. Als je als gemeente wel een meldpunt opzet, zijn er belangrijke randvoorwaarden. Zo moet het niet je volledige aanpak zijn, moeten de doelen duidelijk zijn en moet het meldpunt goed vindbaar zijn.

In deze handreiking geven we gemeenten meer praktische tips en handvatten over deze drie onderwerpen, in de vorm van concrete do’s en don’ts.