De Nederlandse seksbranche: Een onderzoek naar omvang en aard, beleid, toezicht en handhaving

De Nederlandse seksbranche: Een onderzoek naar omvang en aard, beleid, toezicht en handhaving

Gratis

Omschrijving

Voorwoord

Gemeenten die actief met hun prostitutiebeleid bezig zijn, maken keuzes. Willen we sekswerk in onze gemeente? En als we sekswerk mogelijk willen maken, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we de drempel voor autonome sekswerkers verlagen én de drempel voor mensen die misbruik van de branche willen maken juist verhogen? Een bijzonder ingewikkelde afweging. In dit rapport leest u meer over de beleidskeuzes die gemeenten maken, over hoe zij handhaving en toezicht organiseren, en over de omvang en aard van de Nederlandse seksbranche. Dit onderzoek had niet plaats kunnen vinden zonder de inzet van veel personen. We bedanken hierbij alle gemeenten die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Daarnaast bedanken we de gemeenten Amsterdam, Assen, Den Haag, Deventer, Ede en Loon op Zand voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt om met ons in gesprek te gaan. Zonder de kans die zij ons hebben gegeven om een kijkje in de keuken te nemen, hadden we dit onderzoek niet uit kunnen voeren. Ook bedanken we de experts en organisaties die met ons de resultaten uit het onderzoek hebben geduid en verklaard. Tot slot bedanken we de leden van de begeleidingscommissie voor hun deskundige begeleiding: mw. Ine Vanwesenbeeck (Universiteit Utrecht), dhr. Arnt Mein (Hogeschool van Amsterdam), mw. Brenda Vermeer (ministerie van Justitie en Veiligheid), mw. Essy van Dijk (WODC) en dhr. Dirk Korf (Universiteit van Amsterdam en tevens voorzitter).