Jongens, het kan ook anders

Jongens, het kan ook anders

Han Spanjaard | 1992 | Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Gratis

Omschrijving

Jongens, het kan ook anders! gaat over het voorkomen van seksueel geweld van jongens tegenover meisjes. Het werkboek is geschreven door Han Spanjaard en is bedoeld om jeugdhulpverleners in de residentiële jeugdhulpverlening handreikingen te bieden om opvattingen en gedragingen die mogelijk leiden tot seksueel geweld te herkennen, bespreekbaar te maken en te veranderen. Tevens geeft het boek jeugdhulpverleners mogelijkheden om te handelen bij gewelddadig gedrag van jongens tegenover meisjes.

Door het veelvuldig gebruik van interviewfragmenten geeft het werkboek een zeer levendig en concreet beeld van situaties die zich in de dagelijkse prakrijk van residentiële instellingen kunnen voordoen. Het werkboek geeft tal van praktische richtlijnen, suggesties, werkvormen en handelwijzen voor het werken met jongens, en biedt tevens een duidelijk kader voor preventie van seksueel geweld. Menig jeugdhulpverlener zal zich in het werkboek herkennen en er ideeën uit kunnen putten om seksueel gewelddadig gedrag van jongens te voorkomen.

De publikatie verschijnt in het kader van de landelijke voorlichtingscampagne ‘Preventie van seksueel gedrag’ en werd mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs en Wetenschappen.


Veel inspiratie toewenst bij het lezen van dit boek.