Plegers van seksueel geweld

Plegers van seksueel geweld

Han Spanjaard | 1991 | Stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld, RINO Randstad Midden
Gratis

Omschrijving

De afgelopen jaren is in Nederland de aandacht voor plegers en potentiële plegers van seksueel geweld sterk toegenomen. Vanuit enkele mannenorganisaties, justitie, overheid en organisaties voor hulpverlening aan slachtoffers wordt gepleit voor hulpverlening en preventie gericht op (potentiële) plegers van seksueel geweld. Er zijn inmiddels meerdere hulpverlenings- en preventieprojecten van start gegaan. In de hulpverlening ligt de nadruk op (opgelegde) behandeling van ‘incest’plegers, preventieprojecten richten zich ook op de bestrijding van andere vormen van seksueel geweld. 

Deze bundel geeft een beeld van de huidige ontwikkelingen in de ambulante hulpverlening aan plegers van seksueel geweld en de preventie-activiteiten gericht op jongens en mannen. Met de bijdragen van een Zweedse en twee Duitse hulpverleners worden vormen van hulp belicht die Nederland nog niet kent

Bij de samenstelling en redactie van deze bundel is gestreefd naar zoveel mogelijk praktische informatie en voorbeelden. De bundel bevat niet alleen veel achtergrondinformatie over (hulpverlening en preventie gericht op) plegers van seksueel geweld, maar ook ideeën, modellen en methoden voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse hulpverlenings- en preventiepraktijk. 

In deze inleiding wordt allereerst kort stilgestaan bij de Nederlandse gegevens over de omvang van seksueel misbruik van meisjes en geweld tegen vrouwen in man-vrouw relaties. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

- de ontwikkeling van preventie en hulpverlening gericht op jongens en mannen;
- enkele factoren die samenhangen met het plegen van seksueel geweld;
- ambulante hulpverlening aan plegers van seksueel geweld;
- preventie-activiteiten gericht op jongens en mannen. Aan de hand van deze punten wordt de inhoud van de verschillende bijdragen in deze bundel aangestipt en toegelicht.