Auteurs

3 producten gevonden.
Meester-gezelsysteem binnen jeugdzorg

Meester-gezelsysteem binnen jeugdzorg

Alice van der Pas

In het juninummer van PiP Magazine wees jeugdzorgbestuurder Maarten Faas op een zevental knelpunten die in zijn ogen ten grondslag liggen aan de stagnerende hulp aan jeugdigen en ouders. Volgens...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 50 - 2009
Meer zelfbescherming dan kinderbescherming

Meer zelfbescherming dan kinderbescherming

Alice van der Pas

Dit is een artikel om dankbaar voor te zijn. De auteur is het hoofd van de afdeling Child Psychotherapy van de Londense Tavistock Clinic en beschikt, met andere woorden, over niet-evidence-based inzicht in de...
Meer info
3,90
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen)

Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen)

Alice van der Pas

Wanneer ouders en artsen elkaar ontmoeten bij een ziek kind, staan zij soms aan tegenovergestelde kanten van het bed. Hoe zieker het kind, hoe meer arts en ouders emotioneel en qua prestaties op hun...
Meer info
3,90