Auteurs

1 product gevonden.
De belevingswereld van personen met dementie

De belevingswereld van personen met dementie

Coosje Hammink Ir. Leonie van Buuren Prof. dr. ir. Masi Mohamaddi

Onderzoek laat zien dat gebouwen een grote invloed hebben op hoe wij ons als mens gedragen en voelen. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd door mensen te bevragen naar hun ervaringen in bepaalde ruimten of...