Auteurs

11 producten gevonden.
Van kwetsbaar naar crimineel

Van kwetsbaar naar crimineel

Henk Ferwerda Juno van Esseveldt Emma Derksen Daphne Snijders

Een onderzoek naar de omvang en aard van jeugdcriminaliteit in Almelo Sinds de coronacrisis wordt in Almelo steeds meer overlast ervaren van jongeren. Jongeren zoeken niet alleen gedragsgrenzen op, maar...
Meer info
Gratis
Mismatch

Mismatch

Henk Ferwerda Jos Kuppens J. Wolsink Nicole Brouwer

Een verkennend fenomeenonderzoek naar het plegen van zedendelicten na contact via een datingsite of datingapp In de afgelopen jaren is de populariteit van het gebruik van datingsites en -apps toegenomen.
Meer info
Gratis
Misdrijven in kinderschoenen

Misdrijven in kinderschoenen

Hester de Boer Henk Ferwerda Jos Kuppens

Een onderzoek naar de aanpak van 12- en 13-jarige misdrijfverdachten binnen en buiten het strafrecht   Onderzoeksbevindingen op hoofdlijnen De afdoeningsketen voor 12- en 13-jarige...
Meer info
Gratis
Ervaringen en meningen van burgers met de politie, nulmeting

Ervaringen en meningen van burgers met de politie, nulmeting

Henk Ferwerda Jos Kuppens

Straatgesprekken met Amsterdamse burgers over politieoptreden en etnisch profileren. De lokale driehoek van de gemeente Amsterdam heeft in 2018 een adviescommissie ‘Etnisch Profileren’ ingesteld.
Meer info
Gratis
Onderdeel van Bureau Beke
Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Henk Ferwerda Tom van Ham

Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld Sinds 2015 wordt de shortlistmethodiek om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen niet langer gebruikt. Dit betekent dat ook de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Bureau Beke
Kijk op jeugdcriminaliteit

Kijk op jeugdcriminaliteit

Henk Ferwerda Tom van Ham Donald Jager

In het overleg van de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie (kortweg: het Artikel 19 overleg) wordt met een Veiligheidsagenda...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Bureau Beke
Wisseling van de wacht - Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger

Wisseling van de wacht - Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger

Henk Ferwerda Tom van Ham Bo Bremmers

Sinds enkele jaren wordt in de praktijk – met name op basis van fenomeenstudies – gesignaleerd dat zich mogelijk een nieuwe dadergroep aandient. Deze geluiden uit de praktijk hebben de basis gevormd voor...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Bureau Beke
Doordringen of doordrinken - Effectevaluatie Halt-straf Alcohol

Doordringen of doordrinken - Effectevaluatie Halt-straf Alcohol

Henk Ferwerda Jos Kuppens

Om al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de relatie tussen alcohol en door jongeren gepleegde strafbare feiten wordt in een aantal regio’s gewerkt met de Halt-straf Alcohol. Dit is een...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Bureau Beke
De schade hersteld?

De schade hersteld?

Henk Ferwerda Ilse van Leiden

Herstelbemiddeling voor minderjarigen bestaat in Vlaanderen en Brussel circa vijfentwintig jaar. Deze meest voorkomende alternatieve afhandelingsvorm voor minderjarige verdachten is ontstaan in de jaren...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Bureau Beke
Huwelijksdwang - Een verbintenis voor het leven?

Huwelijksdwang - Een verbintenis voor het leven?

Henk Ferwerda Jos Kuppens Agnes Cornelissens

Voor u ligt de rapportage van een verkenning van de aard en de aanpak van gedwongen huwelijken. In het jaar van 2005 is een werkdefinitie voor gedwongen huwelijken opgesteld. Deze verkenning borduurt hierop...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Bureau Beke