Geron 2010-4

Geron 2010-4

2010

Omschrijving

‘ Bewegen moet tot de laatste snik!’
Boekbespreking: Joep Dohmen & Jan Baars red. (200). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom

Boekbespreking: Joep Dohmen & Jan Baars red. (200). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom

Joep Dohmen & Jan Baars red. (2010). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom. Amsterdam: Ambo (480 pagina's, € 29,95, ISBN 978-90-263-2256-3)
De samenstellers van 'De kunst van het ouder worden' willen een tegenwicht bieden aan de eenzijdige benadering van de stijgende levensverwachting in budgettaire termen door na te gaan wat er in de geschiedenis van de filosofie over ouderdom te vinden is. Ouder worden is immers van alle tijden. En zij hebben dan ook de hele historische canon doorplozen. Het lijvige boek is bedoeld voor de nieuwsgierige lezer die bereid is deze oogst in vertaling tot zich te nemen.
Meer info
3,90
Gerongrafiek

Gerongrafiek

Ouderen in beweging
Meer info
3,90
Hardlopen, voor de gezondheid of op jacht naar geluk?

Hardlopen, voor de gezondheid of op jacht naar geluk?

Binnenkort word ik 50 jaar. Gehinderd door een langdurig en onduidelijk ongemak dat me belemmert om eens lekker langer dan een half uur te rennen, kijk ik onwillekeurig jaloers terug op de 'gevorderde langeafstandlopers' en baanatleten die ik zo'n tien jaar geleden interviewde voor mijn doctoraat in de sociologie van de veroudering. Deze atleten deelden hun ervaringen met mij tijdens lange, plezierige gesprekken. De centrale boodschap die ik eruit overhield is niet veranderd in die tien jaar waarin ik de gegevens heb geanalyseerd en gepubliceerd, erover heb gediscussieerd en ze heb gebruikt als basis voor een breed onderzoeksprogramma over lichamelijke activiteit en het leven op latere leeftijd. Die boodschap luidt: zij lopen hard, puur om het hardlopen zelf!
Meer info
3,90
Het einde van het verhaal? Over narrative foreclosure en het voltooide leven

Het einde van het verhaal? Over narrative foreclosure en het voltooide leven

In Geron is de afgelopen jaren regelmatig gepubliceerd over werken met levensverhalen. De theoretische benadering die daarbij hoort is de narratieve gerontologie. Het belang van het levensverhaal voor de gerontologie is dat het de betekenis van het ouder worden van binnenuit weergeeft. Een uitgangspunt daarbij is dat mensen in het huidige tijdsgewricht hun identiteit verkrijgen door een verhaal over hun leven gaande te houden. Gedurende de levensloop wordt het levensverhaal normaal gesproken steeds weer herzien. Maar wat nu als het levensverhaal zich niet meer ontwikkelt? Wat, als mensen het idee hebben dat hun verhaal voorbij is?


 

Meer info
2,90
In Uitvoering

In Uitvoering

De meeste ouderen besteden minder dan dertig minuten per dag - de beweegnorm - aan matig intensieve beweging. Computerspelletjes is één van de beweegvormen die zijn ontwikkeld om de bewegingsarmoede bij senioren aan te pakken. Computerspelletjes waar beweging aan te pas komt vallen onder 'exer-gaming'. De bekendste is de Nintendo Wii, een draadloze spelcomputer waarmee via het televisiescherm en een afstandsbediening spelletjes kunnen worden gespeeld. De belangrijkste spellen zijn de Wii Fit en de Wii Sports. De Wii Fit maakt gebruik van een Balance Board en bevat meer dan veertig oefeningen op vier gebieden: aerobics, balans-spellen, spiertrainingen en Yoga. De Wii Sports bevat vijf verschillende sporten: bowlen, tennis, golf, honkbal en boksen.
Meer info
3,90
In wachttijd

In wachttijd

COLUMN - In wachttijd
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer
Meer info
3,90
Interventieprogramma’s bewegen en depressie gaan niet zomaar samen

Interventieprogramma’s bewegen en depressie gaan niet zomaar samen

Projectbeschrijvingen benadrukken vaak de positieve aspecten van een project. Is het niet leerzamer om juist naar opgetreden problemen te kijken en zo te leren van (deels) mislukte projecten? In dit geval gaat het om een combinatie van interventieprogramma's rond de belangrijke thema's depressie en bewegen.
Meer info
3,90
Interview met Erica Terpstra

Interview met Erica Terpstra

Als iemand zicht heeft op ouder worden en bewegen, dan is het Erica Terpstra, oud zwemkampioene, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voormalig voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Ze gelooft heilig in het maatschappelijk belang van bewegen en sport. Maar weet ook uit eigen ervaring hoe de drukte van het dagelijks bestaan mensen kan doen 'vergeten' hoe leuk bewegen is. Dat 'leuke' staat bij haar voorop. Volgens haar draait het er om mensen te laten genieten van sport en bewegen: "Door lol, hou je het vol."
Meer info
3,90
Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg

De tijd dat een oudere zijn gezondheidsproblemen alleen met zijn huisarts besprak, is voorbij. De vergrijzing en daarbij horende multimorbiditeit vragen om verregaande samenwerking tussen alle zorgdisciplines. Maar hoe verlies je in die wirwar de oudere niet uit het oog? Door niet alleen het herstel van de gezondheid, maar vooral ook het welbevinden van de patiënt centraal te stellen, denken onderzoekers van twee onderzoeksprojecten in Groningen.
Meer info
3,90
Ouderen die blijven bewegen, winnen gezonde levensjaren

Ouderen die blijven bewegen, winnen gezonde levensjaren

Bijna iedere krant heeft de afgelopen jaren wel eens gemeld dat bewegen en sporten gezonde bezigheden zijn, ook voor oudere mensen. Toch lijkt de boodschap nog maar mondjesmaat over te komen, want vele ouderen bewegen te weinig om hun gezondheid goed te bewaren. Waar kan dat mee te maken hebben? En nog belangrijker: wat zouden we er aan kunnen doen?
Meer info
3,90
Portretten van oudere sporters

Portretten van oudere sporters

Bram is 74 jaar. Hij werkte als purser bij de KLM. Dat is alweer lang geleden. Hij ging al op 56-ja-rige leeftijd met pensioen. In zijn jonge jaren deed hij veel aan sportduiken, maar zijn grote passie werd zeezeilen. Dat zijn hobby's waar je een goede conditie voor nodig hebt. Vooral in combinatie met zijn werk vroeg hij zich af, hoe blijf ik fit? Hardlopen en tennis waren vanwege zijn onregelmatige werktijden de beste vormen van sportbeoefening. Hij liep zijn rondjes niet alleen thuis, maar ook tijdens zijn stops in Thailand, Australië, Canada, de VS en op Curacao.
Meer info
3,90
Portretten van oudere sporters

Portretten van oudere sporters

Joop Kats vader was een verwoed schaatser en dus stond Joop al vroeg op het ijs. Zijn eerste Elfstedentocht reed hij in 1954. In 1963 was hij een van de eerste 300 rijders, maar hij werd van het ijs gehaald met een bevroren oog. Nu nog moet hij een donkere bril dragen. Het trotst is hij op de tocht van 1986 toen hij, op 63-jarige leeftijd, als recreant maar één uur langer over de tocht deed dan de winnaar Evert van Benthem.
Meer info
3,90
Redactioneel - In beweging!

Redactioneel - In beweging!

Als je mensen vraagt hoe ze hun oude dag voor zich zien, dan hopen ze op een oude dag in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Velen denken dat de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de mens bij het ouder worden progressief bergafwaarts gaat; ouderdom komt immers met gebreken. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Een verscheidenheid aan onderzoeken laat zien dat goed gedoseerde en regelmatige beweging tot op hoge leeftijd zorgt voor extra kracht, uithoudingsvermogen, reactievermogen en geestelijk prestatievermogen.

Meer info
Gratis
Rennen voor je leven

Rennen voor je leven

Column
Meer info
3,90
Samenredzaamheid in de praktijk: een casus als transitieopdracht

Samenredzaamheid in de praktijk: een casus als transitieopdracht

Nieuwe vrijwilligersinitiatieven in de zorg laten zien dat er nog steeds veel mensen te mobiliseren zijn om zich zonder tegenprestatie in te zetten voor anderen. De verhouding vraag en aanbod moet dan wel opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het is interessant om deze veelbelovende vrijwilligersinitiatieven te bezien in het licht van nieuwe visies op de toekomst van de zorg.
Meer info
3,90
Schatten ouderen hun beweegpatroon te rooskleurig in?

Schatten ouderen hun beweegpatroon te rooskleurig in?

Een gezonde leefstijl op oudere leeftijd, waaronder voldoende lichaamsbeweging, draagt bij aan het voorkomen van chronische ziekten, functionele achteruitgang en vroegtijdige sterfte. Volgens recente gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) geeft 58% van de 65-plussers zelf aan dat zij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen halen. Dit percentage is de afgelopen tien jaar vrijwel constant. Maar is het mogelijk om zelf goed in te schatten of de norm gehaald wordt? Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben bij een groep oudere deelnemers aan de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) het beweegpatroon gemeten met beweeg-meters en deze informatie vergeleken met de zelfgerapporteerde activiteit.
Meer info
3,90
Sportdeelname van ouderen: toen, nu en in de toekomst

Sportdeelname van ouderen: toen, nu en in de toekomst

Sport was vroeger voornamelijk een jongmenselijke activiteit, nu doen ook steeds meer ouderen aan sport. Inzicht in de motieven van ouderen om al dan niet te sporten en de voorkeur voor bepaalde vormen van sportbeoefening, geven houvast om een voorspelling te doen voor de toekomst. De verwachting is dat er steeds meer ouderen in de leeftijdscategorie 65 tot 74 jaar aan sport zullen gaan doen.
Meer info
3,90
Sporten voor ouderen is scoren in gezondheid en plezier!

Sporten voor ouderen is scoren in gezondheid en plezier!

In Nederland neemt de vergrijzing de komende jaren snel toe. Sportbonden hebben daarom de afgelopen jaren het sportaanbod voor senioren behoorlijk onder de loep genomen. Resultaat: een aantal sportbonden heeft sportaanbod ontwikkeld of aangepast voor senioren. Het aanbod voor deze doelgroep is afgestemd op hun wensen, wensen als gezelligheid, gezondheid en plezier.
Meer info
3,90
Sportief aanbod onder de loep

Sportief aanbod onder de loep

Zeeland behoort tot de meest vergrijsde provincies van Nederland. Dat is reden voor de provincie om beleid gericht op senioren onder het licht te houden. Is er wel voldoende aanbod op het gebied van sport en beweging? En sluit het aanbod aan bij de wensen en behoeften van de groeiende groep ouderen? Het provinciale adviesorgaan, SportZeeland, voerde een onderzoek uit. Het aanbod voor senioren met beperkingen blijkt tekort te schieten.
Meer info
3,90
Van ‘sport als jong-menselijke activiteit’ tot Senior Games

Van ‘sport als jong-menselijke activiteit’ tot Senior Games

Welke betekenissen verlenen 50-plussers aan sport? En wat zijn de redenen van oudere niet-sporters om niet (meer) mee te doen? In dit artikel aandacht voor de historische (beleids)ontwikkelingen rondom sport voor ouderen en op de veranderende visies op sport en ouderdom.
Meer info
3,90
Wijs en vruchtbaar: evolutie en de zin van het oud worden

Wijs en vruchtbaar: evolutie en de zin van het oud worden

Vanuit evolutionair perspectief is het vreemd dat mensen tot ver over de vijftig doorleven en dat er zelfs een mechanisme bestaat dat na de vijftig een biologisch nieuwe manier van leven mogelijk maakt: de menopauze. Wat heeft dit mogelijk gemaakt? En wat zijn de consequenties voor hoe we met ouderen moeten omgaan?
Meer info
3,90