PIP 31 - 2006

PIP 31 - 2006

2006

Omschrijving

De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland

De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland

Kinderen die ‘illegaal’ in Nederland verblijven vormen een kwetsbare groep. Zij verkeren in voortdurende onzekerheid over hun toekomst. Volgens het kinderrechtenverdrag hebben deze kinderen recht op onderwijs, zorg, rechtsbijstand en een minimale levensstandaard, maar uit onderzoek van Defence for Children International (DCI) blijkt dat het hun daar in de praktijk vaak aan ontbreekt. Linda Gerritse schetst de leefsituatie van deze kinderen en de problemen waarmee zij worstelen.
Meer info
3,90
Grootouders als pleegouders

Grootouders als pleegouders

In de media is veel afgetobd over de vraag of grootouders wel geschikte pleegouders zijn. Het lijkt of het om een nieuw vraagstuk gaat, maar dat is niet zo. In Nederland worden een paar duizend kinderen door hun grootouders opgevoed. Op grond van eigen ervaring en onderzoek betoogt Angelika Gessner dat grootouders vanwege hun familieverwantschap en betrokkenheid zeer geschikte pleegouders zijn, mits zij adequate ondersteuning krijgen.
Meer info
3,90
Jongeren en radicalisering

Jongeren en radicalisering

Zorgen over radicalisering onder jongeren worden vaak beantwoord met een oproep tot tolerantie. Maar gaat het tolereren van afwijkende meningen ons wel zo gemakkelijk af als deze pleitbezorgers suggereren? Wilma Vollebergh laat zien dat de inspanningen die tolerantie vergt doorgaans sterk word onderschat. In de spanningsvolle adolescentiefase is het leveren van deze inspanning het zwaarst. Pas wanneer volwassenen deze spanningen onder ogen zien kunnen zij jongeren daarmee leren omgaan.
Meer info
3,90
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer)

Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer)

Veel meiden uit eerculturen raken bekneld tussen de ‘vrije’ Nederlandse samenleving en de traditionele thuisopvoeding. Anke van Dijke en Linda Terpstra spraken met tien meiden die op de vlucht zijn voor hun familie, doordat zij met hun ‘vrije’ gedrag de familie-eer geschonden zouden hebben. Wat zijn de aard en omvang van eergerelateerd geweld en waar kunnen deze slachtoffers terecht voor opvang en hulp?
Meer info
3,90