PIP 36 - 2007

PIP 36 - 2007

2007

Omschrijving

Bescherming van kinderen bij politieverhoor

Bescherming van kinderen bij politieverhoor

Zes jaar na het harde verhoor van de elfjarige Maikel in het kader van de Schiedammer parkmoord werd de aanwezige pedagoog door het College van Toezicht van de NVO – de beroepsvereniging van pedagogen – berispt vanwege de onverenigbare rollen die hij vervulde. Een terechte waarschuwing, zo vindt hoogleraar jeugdrechtspleging Ido Weijers, maar het oordeel had scherper moeten zijn: er zijn regels overtreden die voor elke pedagoog vanzelf moeten spreken. Ten onrechte is geconcludeerd dat pedagogen niet mogen ingrijpen.
Meer info
3,90
Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering

Als het over internationale kinderontvoering gaat, dringen zich beelden op van Arabische vaders die hun kinderen meenemen naar verre oosterse oorden. In werkelijkheid zijn het meestal autochtone
moeders die hun kinderen ontvoeren naar een westers land. Wat drijft deze ouders tot het ontvoeren van hun kind? Wat zijn de gevolgen voor de kinderen en hoe kunnen ontvoeringen worden voorkomen? Dirk Willem Postma verdiepte zich in recent onderzoek en sprak met Els Prins, directeur van het nieuwe Centrum Internationale Kinderontvoering.
Meer info
3,90
Omgaan met geld moet je leren

Omgaan met geld moet je leren

Steeds meer jongeren kampen met schulden en kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Hebben zij dan steeds minder geld te besteden? Integendeel, zo laten Fenneke Holthuis en Marijke van Ewijk van het NIBUD zien. Uit eigen onderzoek concluderen zij dat veel kinderen niet leren omgaan met vaste lasten, doordat weinig ouders kleedgeld geven of kostgeld vragen. Enkele richtlijnen voor de financiële opvoeding van kinderen zetten zij op een rijtje.

Meer info
3,90
Opgroeien in een groot gezin

Opgroeien in een groot gezin

Grote gezinnen ontlokken tegenstrijdige reacties aan hun omgeving. Bezorgde stemmen beweren dat kinderen in grote gezinnen snel aandacht en ruimte tekortkomen, anderen idealiseren grote gezinnen als kweekvijvers voor sociale verantwoordelijkheid, gezelligheid en gemeenschapszin. Bernadette Verhagen-Göbbels van de Vereniging Groot Gezin relativeert beide (voor)oordelen door uit eigen ervaring de schaalvoordelen en risico’s van het opvoeden van veel kinderen tegen het licht te houden.
Meer info
3,90
Pedagogiek - de 7 hoofdzonden in deze tijd

Pedagogiek - de 7 hoofdzonden in deze tijd

Om de huidige stand van waarden en normen van een kritisch pedagogisch commentaar te voorzien neemt E.A. Godot in zijn tweede boek de zeven hoofdzonden als uitgangspunt. Hebben ijdelheid, traagheid, nijd, gramschap, gulzigheid, onkuisheid en gierigheid ons als hoofdzonden nog iets te zeggen? Wouter Pols dacht met Godot mee, maar ging verder. Zonde van de tijd bracht hem voorbij de hoofdzonden. Via de kardinale en christelijke deugden kwam hij uit bij de naastenliefde, de agapè.
Meer info
3,90