PIP 38 - 2007

PIP 38 - 2007

2007

Omschrijving

Beroeps-Orienterende praktijkvorming (BOP) voor vroegtijdige schoolverlaters

Beroeps-Orienterende praktijkvorming (BOP) voor vroegtijdige schoolverlaters

Om de grote groep vroegtijdige schoolverlaters terug te leiden naar opleiding en werk, experimenteert de gemeente Rotterdam met Beroeps-Oriënterende Praktijkvorming (BOP): een
vernieuwend vormingsarrangement waarin oriëntatie-, onderwijs-, stage- en vrijetijdsactiviteiten een krachtige leeromgeving bieden aan kwetsbare jongeren. Beloning en sanctie zorgen voor de nodige discipline. Volgens evaluatieonderzoeker Toby Witte zijn de eerste resultaten hoopgevend, maar er is ruimte voor verbetering.
Meer info
3,90
Omgaan met traumatiserende verlieservaringen bij kinderen

Omgaan met traumatiserende verlieservaringen bij kinderen

Ondanks toenemende wetenschappelijke kennis over de manier waarop jongeren omgaan met dood en verlies, reageren jongeren vaak op een manier die opvoeders voor raadselen stelt.
De ene sluit zich af, de andere gedraagt zich als een clown. Riet Fiddelaers-Jaspers laat zien wat het deze jongeren zo moeilijk maakt om hulp toe te laten. Alleen als ze (h)erkend worden en de nabijheid van anderen ervaren, kunnen ze hun pantser afleggen.
Meer info
3,90
Opvoeding zaak van overheid - Belang van jongeren

Opvoeding zaak van overheid - Belang van jongeren

Is opvoeding een zaak van de overheid? In de bundel In het belang van het kind pleitten pedagoog Bas Levering en rechtsfilosoof Andreas Kinneging (om afzonderlijke redenen) voor een terughoudende rol van de overheid in de opvoeding. In zijn kritische reactie betoogde hoogleraar jeugdbescherming Wim Slot dat de overheid soms juist eerder, strenger, maar vooral effectiever in
problematische opvoedingssituaties moet ingrijpen. De veranderende maatschappelijke positie en belangen van jongeren bleven in deze discussie echter onderbelicht, zo meent sociaal wetenschapper Yolanda te Poel. Overheidsinterventies hebben haar inziens geen kans van slagen als deze het zelfsturende vermogen van jongeren niet aanspreken.
Meer info
3,90
Stotteren in de brugklas

Stotteren in de brugklas

Veel kinderen die stotteren zien op tegen de overstap naar de middelbare school. De overgang van één vertrouwde groepsleerkracht, die volledig op de hoogte is van het stotteren, naar een vreemd lerarenkorps en een nieuwe klas is groot en brengt onzekerheden met zich mee. Logopediste Mies Bezemer schetst de problemen die deze kinderen tegenkomen en geeft praktische handreikingen aan leerkrachten en begeleiders.
Meer info
3,90
Videofeedback van opvoedgedrag van ouders

Videofeedback van opvoedgedrag van ouders

Veel gezinsinterventieprogramma’s maken gebruik van videofeedback. Ouders worden in hun alledaagse interacties met kinderen gefilmd, waarna zij samen met een hulpverlener naar de beelden kijken en op hun opvoedgedrag reflecteren. Op grond van recent onderzoek betoogt Ruben Fukkink dat de resultaten van deze gezinsinterventies veelbelovend zijn. Ouders worden vaardiger in de interactie met hun jonge kind en ervaren meer plezier in hun ouderrol. Ook ontwikkelen de kinderen zich beter.
Meer info
3,90