PIP 46 - 2008

PIP 46 - 2008

2008

Omschrijving

Islamitische scholen knel tussen geloofsgemeenschap en eisen NL samenleving

Islamitische scholen knel tussen geloofsgemeenschap en eisen NL samenleving

Islamitische scholen hebben het niet makkelijk. Of het nu gaat over hun bijdrage aan de integratie, de onderwijskwaliteit of bestuursperikelen, telkens weer staat het islamitisch onderwijs ter discussie. Op basis van eigen onderzoek en ervaring beschrijft Edu Dumasy de knelpunten en kansen in het groeiproces dat dit onderwijs doormaakt. Hoe zijn islamitische scholen bekneld geraakt tussen conservatieve krachten uit hun eigen geloofsgemeenschap en de eisen van deNederlandse samenleving? En hoe kunnen zij zich hieruit bevrijden?
Meer info
3,90
Kindermishandeling meer dan een gezinsprobleem

Kindermishandeling meer dan een gezinsprobleem

Hoe kan het dat in Nederland jaarlijks meer dan honderdduizend kinderen worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd? Op die vraag worden meestal individueel-psychologische antwoorden gezocht: de ouders hebben een stoornis, relatieproblemen, ze zijn zelf mishandeld, verslaafd of pedagogisch incompetent. Deze tekorten moeten door hulpverleners worden weggewerkt. Pedagogiekhoogleraar Micha de Winter vindt deze aanpak eenzijdig. Hij pleit voor een contextuele benadering die ingrijpt in de sociale omgeving en buurt waar kindermishandeling plaatsvindt.
Meer info
3,90
Preventiedoctrine

Preventiedoctrine

De roep om preventie klinkt overal. Nog meer dan problemen oplossen willen beleidsmakers, politici en pedagogen problemen voorkomen. Dat klinkt verstandig, maar zijn preventieve maatregelen wel altijd zo licht en pedagogisch verantwoord? Dirk Willem Postma plaatst kanttekeningen bij de beloften van preventie. De preventiedoctrine appelleert aan de angst dat het in de opvoeding altijd mis kan gaan. Daarmee dreigt het (zelf)vertrouwen van opvoeders en kinderen te worden ondermijnd in plaats van versterkt.

Meer info
3,90
Samenwerking van welzijnsinstellingen

Samenwerking van welzijnsinstellingen

Kinderen komen met steeds meer opvoedingsmilieus in aanraking. Jonge kinderen gaan naar een gastoudergezin, een crèche en peuterspeelzaal, schoolgaande kinderen gaan naar de naschoolse opvang en vaak ook naar een sportclub of muziekschool. Peter Gramberg en Anneke de Wolff van de Onderwijsraad constateren dat basisscholen, opvangvoorzieningen en welzijnsinstellingen het belangrijk vinden om hun doelen en werkwijzen op elkaar af te stemmen, maar dat het daar in de praktijk nauwelijks van komt. Hoe kan dit beter?
Meer info
3,90
Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding

Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding

Eén op de zes kinderen in Nederland maakt een echtscheiding mee. Ouders zijn in een periode van scheiding vaak minder beschikbaar voor hun kinderen. Meestal moet er verhuisd worden en ook financieel gaat een gezin er op achteruit. Echtscheiding betekent dat de veilige gezinsstructuur uiteenvalt. Jacquelijn van der Vijver beschrijft de ingrijpende gevolgen die dit kan hebben voor het welzijn van een kind. Het spel- en praatprogramma KIES is ontwikkeld om kinderen de scheiding
te leren begrijpen en verwerken.
Meer info
3,90