PIP 56 - 2010

PIP 56 - 2010

2010

Omschrijving

Als Nederlands niet je eerste taal is

Als Nederlands niet je eerste taal is

In onderwijskringen is het algemeen geaccepteerd dat het succes van de integratie van nieuwe Nederlanders vooral afhangt van hun kennis van de Nederlandse taal. De afgelopen jaren horen wij bewindspersonen heel vaak roepen: hoe eerder kinderen beginnen met Nederlands te leren, des te beter! Maar is dit ook echt zo?
Meer info
3,90
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig

Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig

Om dyslexie tijdig te detecteren is een dyslexieprotocol opgesteld, een prima initiatief. Echter, ook kleuters worden al in het protocol betrokken. Dit roept vragen op: wanneer moeten kinderen echt
kunnen lezen en hoe moeten we hen dat leren?
Meer info
3,90
Invloed uitoefenen op het sociale klimaat in de klas

Invloed uitoefenen op het sociale klimaat in de klas

Bij het begin van het schooljaar is het altijd maar weer de vraag hoe de verstandhouding tussen leerkracht en leerlingen zal zijn. Dit promotieonderzoek laat zien hoe leerkrachten wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op het sociale klimaat in de klas.
Meer info
3,90
Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

In het vorige artikel hebben we kennisgemaakt met Vivian Gussin Paley’s aanpak van het dicteren en dramatiseren van verhalen in peuter- en kleutergroepen. Paley stelt, verwijzend naar Vygotsky, dat ‘het kind in z’n spel een kop groter is dan zichzelf’. Dit is de derde en laatste aflevering over hoe kinderspel – meer dan welke programmagerichte instructie ook – kinderen helpt om
grip te krijgen op de wereld.

Meer info
3,90