PIP 59 - 2011

PIP 59 - 2011

2011

Omschrijving

Lessen voor pedagogische surinamegangers

Lessen voor pedagogische surinamegangers

In het Twinningproject RoffaBop worden in Suriname vakdocenten, schoolmaatschappelijk werkers, sportbuurtwerkers en gezinscoaches door professionals uit Rotterdam getraind om drop-outs te
helpen aan een diploma en werk. Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet. De context is anders dan in Nederland. Wie dit uit het oog verliest, raakt het spoor bijster.
Meer info
3,90
Modern ouderschap

Modern ouderschap

Als je jongeren de kans wil geven autonome toekomstkeuzes te maken, kun je juist je eigen ervaring en inzichten gebruiken om hen daarbij te helpen. In het kader van het project Later! wordt een
beschouwing gegeven op het thema keuzes van jongeren.
Meer info
3,90
Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en jongerenwerk

Mogelijkheden voor samenwerking tussen VO-scholen en jongerenwerk

Het voortgezet onderwijs moet tegenwoordig zorgen voor heel wat maatschappelijke taken zoals het organiseren van maatschappelijke stages, een aantrekkelijk buitenschools aanbod of projecten
om schooluitval te bestrijden. Docenten beschikken vaak zelf niet over de tijd en deskundigheid. Wellicht biedt het jongerenwerk een uitkomst.
Meer info
3,90
Onderzoek naar schoolloopbanen van kinderen 10-21 jaar

Onderzoek naar schoolloopbanen van kinderen 10-21 jaar

In dit artikel volgen we twee leerlingen op hun mars door het onderwijs. Nathalie en Mohammed komen zelf aan het woord. We zien Nathalie feilloos doorstromen naar de universiteit. Mohammed wordt uitgespuwd door de sorteermachine die onderwijs heet. Kwestie van hulpbronnen of toeval?
Meer info
3,90
Onderzoeksteam UCLA op bezoek bij 30 doorsneegezinnen

Onderzoeksteam UCLA op bezoek bij 30 doorsneegezinnen

Gewapend met twee videocamera’s en een palmtopcomputer bezocht een onderzoeksteam van de University of California Los Angeles (UCLA ) zo’n dertig gezinnen. Zij bleven twee dagen logeren en filmden het dagelijkse gezinsleven. Ook in het drukke bestaan van tweeverdieners blijkt ruimte te zijn
voor quality time, maar het is wel vooral de moeder die kwaliteit biedt.
Meer info
3,90
Signs of safety - Oplossingsgericht aanpak bij kindermishandeling

Signs of safety - Oplossingsgericht aanpak bij kindermishandeling

De oplossingsgerichte werkwijze Signs of Safety, afkomstig uit Australië, blijkt in Nederland zeer goed bruikbaar bij de aanpak van kindermishandeling. De methodiek bleek een welkome aanvulling voor mijn werk als orthopedagoog met gezinnen met complexe problematiek. Het is een relatief eenvoudige methodiek, die veiligheid van kinderen kan vergroten of zelfs garanderen.
Meer info
3,90