Sozio 1 - 2013

Sozio 1 - 2013

2013

Omschrijving

De waarde van deugdethiek voor sociale professionals

De waarde van deugdethiek voor sociale professionals

De sociale professional is zijn eigen instrument. Maar hoe verwerf je een voortreffelijke beroepshouding? Door afkijken en uitproberen. We zijn daarbij wel afhankelijk van een gunstige omgeving.
Meer info
3,90
Dienstverlening bewindvoerders

Dienstverlening bewindvoerders

Wanneer mensen door een lichamelijk of geestelijke beperking hun eigen financiën niet meer kunnen beheren, kan beschermingsbewind worden ingesteld. Welke knelpunten zijn er bij de uitvoering van bewind? Wat zijn rechten en plichten van cliënten? Wat mag je van de dienstverlening en ondersteuning verwachten? En hoe wordt de kwaliteit van bewindvoerders gecontroleerd?
Meer info
3,90
Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk

Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk

Loverboyproblematiek omvat veel meer dan het woord doet vermoeden. Vaak is er sprake van doorlopende kindermishandeling of verwaarlozing. De gevolgen voor slachtoffers zijn enorm. Ook na intensieve begeleiding en behandeling hebben zij het moeilijk om hun leven weer op te bouwen. Specialistische en doorlopende zorg is daarom noodzakelijk. 
Meer info
3,95
Hulpverlening aan pedofielen

Hulpverlening aan pedofielen

Er moet meer en betere voorlichting over pedofilie komen. Daarmee kan de hulpverlening aan pedofielen verbeteren want dat is hard nodig. En pedofilie en pedoseksualiteit worden ten onrechte over één kam geschoren, betoogt Monique van Straaten.
 

Meer info
3,90
Ligt de toekomst van de SPH'er in de zorg

Ligt de toekomst van de SPH'er in de zorg

Een verwacht overschot aan afgestudeerde SPH'ers tegenover een tekort aan verpleegkundigen
en verzorgenden in de nabije toekomst. Dat kan de opleidingen verleiden tot een
eenvoudige conclusie: het profiel van de SPH'er moet omgebogen worden naar het
profiel van een zorgprofessional. Welke valkuilen zijn er en welke kansen biedt dit?
 
Meer info
3,90
Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering

Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering

De jeugdzorg kan maatwerk leveren in de hulpverlening door te gaan werken met de netwerkbenadering.
Meer info
3,90
Marie Muller Lulofs sociale pioniers

Marie Muller Lulofs sociale pioniers

Het aantal arme mensen en huishoudens in Nederland neemt toe. De begrippen schulden en hulpverlening vallen daarbij steeds vaker. Dat doet denken aan Marie Muller Lulofs, de pionier van de armenzorg. Wie was ze? En, heel belangrijk: welke boodschap heeft ze voor haar tegenwoordige collega’s.
Meer info
3,90
Opleidingen als poortwachter-van-ontwikkelingsgerichte professionaliteit

Opleidingen als poortwachter-van-ontwikkelingsgerichte professionaliteit

Met de beoogde brede sociale opleiding sociaal werk dreigt iets verloren te gaan bij het opleiden van sociale professionals, betoogt Judith Metz: specifieke aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van
mensen. Ze zet in dit artikel uiteen waarom die aandacht in onze hedendaagse samenleving
zo belangrijk is.
Meer info
3,90