Sozio 1 - 2019

Sozio 1 - 2019

2019

Omschrijving

 • Hulptroepen voor vernieuwing
 • De zoektocht naar een flexibele inrichting
 • Flexibele dagarrangementen
 • Flexibele vakanties
 • Babyopvang bij TintelTuin
 • Fusie in Haarlem
 • Wetenschapscongres BKK
 • De Rekenmeester 
 • De Directeur 
 • Pact Column 
 • Boeken
 • Wetenschap
 • De Kantelaar
 • Signaleringen
‘Social Work heeft een mooie balans’

‘Social Work heeft een mooie balans’

Nergens raken opleiding en werk elkaar zo direct als bij de student die ook kennismaakt met de hectische praktijk. Draagt de beroepsopleiding bij aan je professioneel handelen? Huub Wiltschut vraagt het aan Winny van den Brink (23), vierdejaarsstudente Social Work.
Meer info
3,90
‘Social Work sluit aan bij de praktijk’

‘Social Work sluit aan bij de praktijk’

Het heeft even geduurd, maar sinds kort is hij er: bijna elke hogeschool biedt de nieuwe opleiding Social Work aan. ‘De decentralisaties vormden de katalysator,’ zegt Jan-Willem Bruins, directeur van de BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk). Een gesprek over de nieuwe opleiding, de transities in het sociale domein en de uitdagingen voor de sociaal werkers van nu en straks.
Meer info
3,90
Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg

Blij met meer aandacht voor herstelondersteunende zorg

‘De nieuwe lichting studenten die straks een stage gaat doen binnen onze ggz-organisatie, is de eerste lichting waar we ervaring mee gaan opdoen.’ Jan-Pieter van Waasbergen, praktijkopleider bij Lister, over zijn vak, de visie van zijn organisatie en de eerste studenten Social Work die stage gaan lopen. ‘Er komt nog meer aandacht voor herstelondersteunende zorg.’
Meer info
3,90
Eerst een diploma, dan professionaliseren

Eerst een diploma, dan professionaliseren

We leven in een tijd waarin beroepskrachten geacht worden kwaliteit te leveren. Daarom zijn er beroepscodes, beroepscompetentieprofielen en beroepsregistratie. ‘Jouw cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat je goed bent opgeleid, je vak bijhoudt en leert van je eigen praktijk.’
Meer info
3,90
Het Diana Dilemma

Het Diana Dilemma

Sinds 2015 is er in ons land sprake van een sociaal experiment: de participatiesamenleving. We moeten het morele perspectief aan dit experiment toevoegen, zodat de participatiesamenleving een rechtvaardige samenleving is, betoogt Ruud Meij. En zorgprofessionals moeten daarin een leidende rol spelen.
Meer info
3,90
Hoe verbind je onderwijs en praktijk?

Hoe verbind je onderwijs en praktijk?

Voor professionele groei is integratie van kennis en praktijkervaringen belangrijk: reden om onderwijs en praktijk zo veel mogelijk met elkaar te verbinden. Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) vertellen hoe zij de combinatie van studeren en het opdoen van praktijkervaringen ervaren. Het praktijkbureau van de CHE laat zien hoe het pendelt tussen de polen ‘opleiding’ en ‘werkveld’.
Meer info
3,90
HvA start met sociale uitdagingen

HvA start met sociale uitdagingen

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september met de nieuwe opleiding Social Work en is de laatste hogeschool die overgaat op het nieuwe curriculum dat de opleidingen CMV, SPH en MWD vervangt. Studenten gaan samen met praktijkpartners, onderzoekers en inwoners van Amsterdam werken aan vijf maatschappelijke uitdagingen.
Meer info
3,90
Leg ze in de watten

Leg ze in de watten

Als het zo moeilijk is om het juiste personeel binnen te halen en vacatures te vullen, dan moeten we het de doelgroep van zij-instormers en herintreders zo gemakkelijk mogelijk maken om aan het werk te gaan. Dat stelt Yildiz Karadag. En op de volgende pagina's een pleidooi voor EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties).
Meer info
3,90
Schud jezelf op, kies koers en doe!

Schud jezelf op, kies koers en doe!

De inzet van professionals en organisaties in het sociale domein wordt vaak verzwakt (om niet te zeggen ontkracht) door overheden, toezichthouders en financiers. ‘Je kunt vluchten, vergeten of vechten,’ zegt Jos van der Horst.
Meer info
3,90
Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2019 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Straatwijsheid leer je niet op school

Straatwijsheid leer je niet op school

Voor elke jongere geldt de leerplicht, maar het Nederlandse onderwijssysteem sluit niet aan bij mannelijke risicojongeren, zegt Mathijs Zwinkels. Hij pleit voor resultaat- en praktijkgerichte opdrachten en benadrukt de waarde van straatwijsheid in uiteenlopende beroepen. 
Meer info
3,90