Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

Sozio 1 Special Opleiding en Werk - 2014

2014

Omschrijving

Interview Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA

Interview Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA

Hij liet zich fotograferen voor een sloopkogel en stuurde de politiek verantwoordelijke wethouders en ministers een lijst met namen van kinderen op de wachtlijst. ‘Want de politiek moet weten met welke kinderen ze een onaanvaardbaar risico neemt.’ Zijn stijl is helder en duidelijk. Zijn bevlogenheid onomstreden. Wellicht lukte het bestuursvoorzitter Erik Gerritsen daarom Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) in vijf jaar te veranderen van een bijna failliete instelling tot een van de voorlopers in de transitie.
Meer info
3,90
Meisjes in de gesloten jeugdzorg

Meisjes in de gesloten jeugdzorg

Uit praktijkonderzoek binnen de gesloten jeugdzorg blijkt dat de onderlinge sfeer in de leefgroep voor meisjes extra belangrijk is. Hoe komt dat en wat kunnen pedagogisch medewerkers daarmee doen? Juliette Sonderman en Peer van der Helm van het Expertisecentrum Jeugd, verbonden aan de Hogeschool Leiden, zetten actuele onderzoeksgegevens op een rij.
Meer info
3,90
Naastbetrokkenen in de langdurige zorg

Naastbetrokkenen in de langdurige zorg

Om de eigen kracht van cliënten te stimuleren, bevordert de ggz het betrekken van hun naasten. Maar mensen met een ernstige psychische aandoening hebben vaak een klein netwerk en geraken vaak in een sociaal isolement. Hoe slaag je er dan toch in om binnen de langdurige psychiatrische zorg die naasten te betrekken?
Meer info
3,90
Wat een professional echt moet leren

Wat een professional echt moet leren

Hogescholen zouden een nieuw lectoraat moeten inrichten: het bijzonder lectoraat voor professionele passie. Deze aanbeveling doen Jurja Steenmeijer en Marc Räkers in een toegankelijk en prikkelend ééntweetje. ‘Goede vakmensen zonder passie voor hun vak bestaan immers niet, daar zijn we het wel over eens. Desondanks zijn de mechanismen die de passie voor het vak naar de achtergrond dringen nogal sterk.’
Meer info
3,90
Welzijn nieuwe stijl is vooral een kwestie van bewustwording

Welzijn nieuwe stijl is vooral een kwestie van bewustwording

Uitgangspunt van Welzijn nieuwe stijl (Wns) is dat burgers, indien nodig, ondersteund worden bij hun deelname aan de samenleving. Om de nieuwe werkwijze te laten slagen, is een heuse cultuuromslag vereist. Vier professionals reflecteren ieder vanuit hun eigen rol op de voors en tegens van de meest recente vernieuwing in de welzijnssector.
Meer info
3,90
Wmo biedt kansen

Wmo biedt kansen

Met de transitie in 2015 gaat er veel veranderen voor hulpverleners. Aan wie gaan gemeenten zorg opdrachten voor cliënten verlenen? Aan de al bestaande organisaties met medewerkers in loondienst? Of heeft vooral de zzp’ende hulp verlener de toekomst? Louise Krijnen is al enige jaren zzp’er in de AWBZzorg.
Meer info
3,90