Sozio 100 - 2011

Sozio 100 - 2011

2011

Omschrijving

Carel Muller pionier sociaalwerk

Carel Muller pionier sociaalwerk

Begin jaren zeventig. Carel Muller, directeur van de zwakzinnigeninrichting Dennendal, heeft een vernieuwingsideaal. Een samenleving waar plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn. En een inrichtingsterrein waar ziek’ en ‘gezond’ samenleeft. Het experiment eindigt met een dramatische ontruiming van Dennendal. Wat hield het gedachtegoed van Carel Muller en zijn staf in? En is er anno 2011, binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg nog iets merkbaar van de idealen van toen?

Meer info
3,90
Implementatie van online hulpverlening

Implementatie van online hulpverlening

Hoewel er inmiddels al heel wat voorbeelden zijn van succesvolle online hulpverlening in ons land, is het vaak toch nog pionieren. Myriam Limper beschrijft de randvoorwaarden voor een
succesvolle aanpak. ‘Wil je online hulpverlening een volwaardige kans bieden dan moet je de weg bereiden op verschillende niveaus in de organisatie.’
Meer info
3,90
Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren

Is er nog toekomst voor bureau jeugdzorg over rol positie functioneren

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de nieuwe front office van de gehele jeugdzorg. Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg? En zo ja: hoe ziet die eruit? Wiel Janssen en Diane Kerbert zetten de scenario’s op een rij.
Meer info
3,90
Machtsverschuiving nodig van professional naar client

Machtsverschuiving nodig van professional naar client

‘De burger is een samenwerkingspartner van de nieuwe professional’, schrijft Maaike Kluft. ‘Een mooi begin, maar niet genoeg’, betoogt Marc Räkers in zijn bijdrage. ‘De nieuwe professional heeft ook een nieuwe context nodig.’
Meer info
3,90
Mindset hoe denken hulpverleners over veranderbaarheid

Mindset hoe denken hulpverleners over veranderbaarheid

Hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het realiseren van veranderingen in hun leven. Maar geloven hulpverleners wel dat mensen daadwerkelijk kunnen veranderen? Uit onderzoek van Sozio blijkt dat twee derde niet of maar gedeeltelijk gelooft in deze veranderbaarheid.
Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie legitimeren

Opleidingskwalificatie legitimeren

Startvraag bij dit artikel: ‘Hoe verantwoord ik mijn eigen handelen als docent?’ De kern wat ons betreft: Wees duidelijk over je intentie en bewust van de context. Legitimeren is, volgens ons, een kerncompetentie waaruit het hbo-niveau van de SPH’er blijkt. Het toont de oprechtheid van de hulpverlener. Het is belangrijk om je eigen werkelijkheid aan de ander aan te geven. Dit vraagt ook iets van de ander; deze moet willen afstemmen vanuit zijn werkelijkheid. Legitimeren is daarmee een wederzijds proces.
Meer info
3,90
Professionele ruimte voor werkers jeugdzorg

Professionele ruimte voor werkers jeugdzorg

Meer ruimte voor de professional. Dat is al jaren het credo binnen de hulpverlening. Maar hoe geef je die ruimte gestalte? Karin Kleine zet uiteen wat we eigenlijk onder de professional verstaan en wie zoal invloed hebben op zijn professionele ruimte: de bestuurders, de managers en de maatschappij.
Meer info
3,90
Signs of safety aanpak kindermishandeling

Signs of safety aanpak kindermishandeling

De hulpverlening schiet tekort bij de aanpak van kindermishandeling, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, begin dit jaar. Erik van der Kraats beschrijft de benadering Signs of Safety dat een alternatief biedt voor uithuisplaatsingen wettelijk ingrijpen door de gezinsvoogd. De risicotaxerende werkwijze is gebaseerd op samenwerking met het gezin. En dat is niet altijd eenvoudig.

Meer info
3,90
SPECIAL hulpverlener van de toekomst

SPECIAL hulpverlener van de toekomst

Hoewel er inmiddels al heel wat voorbeelden zijn van succesvolle online hulpverlening in ons land, is het vaak toch nog pionieren. Myriam Limper beschrijft de randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak. ‘Wil je online hulpverlening een volwaardige kans bieden dan moet je de weg bereiden op verschillende niveaus in de organisatie.’
Meer info
3,90
Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional

Visie op welzijn vertalen naar handelen nieuwe professional

Het zijn roerige tijden voor de welzijnssector. De Wmo brengt veranderingen mee en nu heeft ook Welzijn Nieuwe Stijl haar intrede gedaan. Hoe gaan we vorm geven aan het welzijnswerk in de toekomst? Wat betekent dit voor het handelen en de houding van de welzijnsprofessional?

Meer info
3,90