Sozio 102 - 2011

Sozio 102 - 2011

2011

Omschrijving

Aanpak eenzaamheid senioren

Aanpak eenzaamheid senioren

Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? 

Meer info
3,90
Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk

Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk

Hulpverleners worden geacht respectvol om te gaan met cliënten met andere godsdiensten of levensbeschouwingen. Vijandig denken over of uitsluiten van andersdenkenden leidt alleen maar tot verharding van de samenleving, wordt betoogd. Coornhert, een groot Nederlands denker, leefde in een tijd van felle strijd tussen katholieken en protestanten. Onverdroten ijverde hij voor godsdienstvrijheid en tolerantie als basis voor een vreedzame samenleving. Ondanks het feit dat hij zelf lang niet altijd verdraagzaam was, blijft zijn kernboodschap van actuele waarde. 
Meer info
3,90
Ervaringsdeskundigheid ggz geen beroep op zich

Ervaringsdeskundigheid ggz geen beroep op zich

Er is een groot aanbod aan cursussen en opleidingen voor ervaringsdeskundigheid. Wat is de positie van de ervaringsdeskundige in het werkveld? En hoe integreren afgestudeerden hun ervaringsdeskundigheid in hun werk? 
Meer info
3,90
Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld

Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld

Huiselijk geweld is een van de risicofactoren van gewelddadig gedrag. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen slachtofferschap en gewelddadig gedrag op latere leeftijd. Maar wat is het effect op kinderen die “slechts” getuige geweest zijn van huiselijk geweld?
Meer info
3,90
Outreachende vernieuwing sociale sector

Outreachende vernieuwing sociale sector

De Stichting Eropaf! wil de handelingsverlegenheid van hulpverleners doorbreken en het sociaal werk weer opnieuw inhoud geven. Eropaf! 3.0 is het openingsstatement van een nieuwe fase van een zichzelf steeds opnieuw uitvindende beweging.
Meer info
3,90
Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht

Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht

Opleidingen en werkveld besteden te weinig aandacht aan de vraag wat cliënten voor elkaar
kunnen betekenen. Daarmee boren we een belangrijke bron voor herstelkracht niet
aan.  
Meer info
3,90