Sozio 104 - 2012

Sozio 104 - 2012

2012

Omschrijving

Afscheid nemen in mentorrelaties

Afscheid nemen in mentorrelaties

Maatjes- en mentorprojecten zijn er in alle soorten en maten. Vaak bedoeld om kwetsbare jongeren een steuntje in de rug te geven. Maatjestrajecten zijn tijdelijk, dat weten mentoren en mentees. Maar wat gebeurt er met de mentee na het afscheid? Wat betekent dat afscheid voor de jongeren die vaak maar een heel klein netwerk hebben? 
Meer info
3,90
De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting

De kracht van positieve verwachtingen in de justitiele jeugdinrichting

Wat zijn verwachtingen van begeleiders en jongeren over elkaar in een justitiële jeugdinrichting? En hoe kunnen die verwachtingen invloed hebben op de resultaten van de interventie? 
Meer info
3,90
Hoe gaan hulpverleners en leidinggevenden om met agressie

Hoe gaan hulpverleners en leidinggevenden om met agressie

Het is niet zozeer de vraag of een hulpverlener met agressie te maken krijgt, in welke mate dan ook, maar eerder wanneer. Aandacht voor dit onderwerp is dan ook noodzaak, stelt Kees van Os. 
Meer info
3,90
Hoe pakt de sociale professional implementatie van innovatie aan

Hoe pakt de sociale professional implementatie van innovatie aan

Voor de meeste innovaties kies je niet zelf als professional. Externe ontwikkelingen bepalen de veranderagenda. In de sector bestaat een actieve participatiecultuur die betrokkenheid bij de ontwikkeling van innovaties garandeert. Uiteindelijk is het zover; de startbijeenkomst, de professional is aan zet en verantwoordelijk voor een juiste invoering en uitvoering van de innovatie. Hoe pakken professionals dit aan? 
Meer info
3,90
Van Koetsveld sociale pionier

Van Koetsveld sociale pionier

In de gehandicaptenzorg werken tal van mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun pupillen. Vroeger was dominee C.E. van Koetsveld, één van hen. Hij was oprichter van de ‘Idiotenschool’ in Den Haag: een primeur in Nederland. Een schets van zijn leven en werk. 
Meer info
3,90