Sozio 104 Special opleiding en werk - 2012

Sozio 104 Special opleiding en werk - 2012

2012

Omschrijving

Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen

Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen

Hogescholen bieden binnen het sociale domein steeds meer specialistische opleidingen aan. Vreemd, want het werkveld verzucht dat de afstand tussen het onderwijs eerder
 groter dan kleiner wordt. Welke sociale professionals moeten we nu eigenlijk opleiden? 
Meer info
3,90
Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar

Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar

Op hogescholen een bekend verschijnsel: studie-uitval en studievertraging na de stage in het
derde jaar. Hoe kun je de uitval verkleinen, de vertraging vermijden en de praktijkschok verminderen? Bij Avans in Den Bosch worden vierdejaars studenten ingezet bij het SPH-onderwijsprogramma van het tweede jaar. Die inzet draagt bij aan versterkte weerbaarheid bij studenten in de jaarstage
Meer info
3,90