Sozio 2 - 2016

Sozio 2 - 2016

Omschrijving

‘Stille kracht, word een verbinder’ - De sociale professional

‘Stille kracht, word een verbinder’ - De sociale professional

De sociale professional staat in het middelpunt van de belangstelling en is tegelijkertijd naarstig op zoek naar de juiste invulling van zijn/haar belangrijke rol. Marcel Spierts geeft advies: ‘Vertel
verhalen, verwoord je standaarden, verenig je, en verbreed je identiteit.’
Meer info
3,90
De kracht van verhalen

De kracht van verhalen

Hoe werkt storytelling, een methode om te verduidelijken, verbinden en veranderen? En hoe is deze toe te passen? Anne Czyzewski en Jolet Swagers zetten de drie voordelen van storytelling op een rij.
Meer info
3,90
De worsteling - Hoe krijg je Berend en Gerard door één deur?

De worsteling - Hoe krijg je Berend en Gerard door één deur?

Berend is een man van 35 jaar oud. Hij heeft PDD-NOS en hij heeft een verstandelijke
beperking. Hij woont in een woongroep samen met nog zeven mensen met dezelfde beperking.
Berend vindt het erg lastig om in te schatten hoe hij bij een ander overkomt en vindt het ook moeilijk om te begrijpen hoe andere mensen dingen precies bedoelen. Ook emoties vindt hij lastig in te schatten.
Meer info
3,90
Gezocht: de excellente professional

Gezocht: de excellente professional

Het vakgebied van de sociaal werker staat in het teken van verandering. Dit vraagt om een frisse blik, creativiteit en ruimte om talenten maximaal te ontwikkelen. Wat onderscheidt een excellente professional? 
Meer info
3,90
Grooming verdient meer aandacht

Grooming verdient meer aandacht

De werkwijze van ‘groomers’ – volwassenen die jongeren online benaderen met als doel seksueel contact – is even eenvoudig als effectief. Hoog tijd dat jongeren en hun ouders voorlichting krijgen.
Hoog tijd dat we zorgen voor voldoende kennis en vaardigheden bij professionals.
Meer info
3,90
Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld

Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld

Wie een agogische opleiding heeft afgerond en in het welzijn aan de slag gaat, kan worden geconfronteerd met huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Dan ben je verplicht te
handelen volgens de stappen van een meldcode. Word je daar tijdens je opleiding voldoende op voorbereid?

Meer info
3,90
Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2016 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing

Tijd voor een verbod - Gescheiden gezinnen na uithuisplaatsing

In Nederland worden gezinnen die geen dak meer boven hun hoofd hebben, soms uit elkaar gehaald. Dat is onwenselijk want onmenselijk, vindt Albert Jan Kruiter.
Meer info
3,90
Zo werk je inclusiegericht

Zo werk je inclusiegericht

Inclusiegericht denken en doen is meer dan ooit noodzakelijk, nu de transities in volle gang zijn én nu
Nederland het VN-verdrag voor personen met een handicap heeft geratificeerd. Maar het is ook lastig te realiseren. Er is een forse beroepstransformatie voor nodig, stellen Jeroen Knevel en Jean Pierre Wilken.
Meer info
3,90