Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)

Omschrijving

'Geparticipeerd worden' bestaat niet

'Geparticipeerd worden' bestaat niet

Participeren is iets wat je zelf moet doen, niemand kan 'geparticipeerd worden'. Daarom is het belangrijk goed te zoeken hoe sterk iemands beweegredenen zijn om zijn participatie vorm te geven. De 'gereedschapskist' van Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) helpt de eigen kracht van burgers versterken.
Meer info
3,90
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar

Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar

Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en nah en nu ook bij mensen met lvb en ouderen. Hoe is het succes te verklaren?
Meer info
3,90
De worsteling - Moet Jet gevoelige info delen?

De worsteling - Moet Jet gevoelige info delen?

Jasper is 19 jaar en woont zelfstandig. Elke week krijgt hij ambulante begeleiding van Jet. Jasper is bekend met jeugdzorg en pleeggezinnen. Op zijn zevende werd hij uit huis geplaatst. Jasper heeft nu moeite om zijn leven op de rit te krijgen. Hij heeft soms wel en soms geen werk. Hij is makkelijk beïnvloedbaar en lijkt het moeilijk te vinden overzicht te behouden. Jasper heeft drie zussen. Zij krijgen ambulante begeleiding van dezelfde organisatie als waar Jet werkt, maar dan van een andere begeleider. Hij heeft regelmatig contact met zijn zussen, die in één huis wonen waar de vader van Jasper ook woont. Jasper heeft ook vier kleine nichtjes die daar wonen.
Meer info
3,90
Handig kader voor wijkprofessional

Handig kader voor wijkprofessional

Kijk je als sociale professional alléén naar hoe iemand in het hier en nu functioneert, dan mis je een deel van het verhaal. De kunst is om ook de potentie van mensen te zien om hun leven te leiden zoals ze dat zelf waardevol vinden. De Capability Approach helpt.
Meer info
3,90
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat?

Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat?

Buurtbemiddeling in etnisch en cultureel gemengde buurten is een vak apart. Leila Jaffar en Radi Suudi geven praktische tips.
Meer info
3,90
Nu nog rekening houden met de professional

Nu nog rekening houden met de professional

Het is geen wonder dat sociale wijkteams nog niet de verbeteringen realiseren die bij de start beoogd werden. In de organisatie en werkprocessen wordt onvoldoende rekening gehouden met variabiliteit en feilbaarheid van de menselijke factor: de professional. Wiebo Lamain en Bart Lamers pleiten voor de menselijke maat.
Meer info
3,90
Richtwijzer bij scheidingen

Richtwijzer bij scheidingen

Een echtscheiding is voor ouders en kinderen een extreem ingrijpende gebeurtenis. Vaak verschijnen er al snel allerlei goedbedoelende buitenstaanders ten tonele. Marjanna Boesenkool en Lianne van Lith adviseren sociale professionals de methode 'Wijzer bij scheiden' te gebruiken.
Meer info
3,90
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Wees problemen te snel af

Wees problemen te snel af

Krachtgericht werken gaat uit van iemands mogelijkheden, en niet van zijn beperkingen. Zo'n aanpak wint in deze tijd natuurlijk aan populariteit. Dirk den Hollander  belicht twee voorbeelden die je als sociaal wijkteam kunt inzetten: het Recovery College en groepscoaching.
Meer info
3,90