Sozio 3 - 2019

Sozio 3 - 2019

2019

Omschrijving

Extra dik themanummer: Leven met een verstandelijk beperking

Dagbesteding bij de Elleboog is meer dan koffiedrinken

Dagbesteding bij de Elleboog is meer dan koffiedrinken

Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking is net zo veelzijdig als de doelgroep zelf. Jacqueline Gerbranda, begeleider bij dagcentrum de Elleboog in Amersfoort, vertelt vol vuur over begeleiding, productie, persoonlijke ontwikkeling en het uitdagen om net dat ene stapje meer te doen.

Meer info
3,90
De ervaringsdeskundige als belangrijk adviseur

De ervaringsdeskundige als belangrijk adviseur

Ervaringsdeskundigheid begint een hoge vlucht te nemen in zorg en welzijn. Ervaringskennis wordt daarbij gebruikt om het herstelproces van cliënten te versnellen.

Hessel Rienstra informeert over de inzet van ervaringsdeskundigen bij ’s Heeren Loo.

Meer info
3,90
Heldere taal begrijpen we allemaal

Heldere taal begrijpen we allemaal

Meedoen begint met begrijpen waar het over gaat. Daarom hebben cliënten en de cliëntcoaches medezeggenschap van Amerpoort in 2017 EdLoket opgezet. EdLoket helpt medewerkers van Amerpoort en van andere organisaties om teksten begrijpelijk te maken.

Meer info
3,90
Ingrijpende gebeurtenissen laten je niet onberoerd

Ingrijpende gebeurtenissen laten je niet onberoerd

Hulpverleners maken beroepshalve vaak ingrijpende gebeurtenissen mee die hun eigen welbevinden en verdere beroepsuitoefening nadelig kunnen beïnvloeden. Alice Bronkhorst, medewerkster van het opvangteam binnen Philadelphia Zorg*, informeert over de helende kracht van adequate nazorg. ‘Een goed team stelt open vragen en toont betrokkenheid.’

Meer info
3,90
LVB is meer dan je ziet

LVB is meer dan je ziet

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking wordt te veel gekeken naar hun intelligentie. Ook het sociaal-emotioneel functioneren en hun ondersteunend netwerk zijn van belang, stelt Jelle Drost, directeur van het Expertisecentrum voor (jonge) mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Hij pleit voor ontwikkelingsdenken.

Meer info
3,90
Methodisch werken aan een positief groepsklimaat

Methodisch werken aan een positief groepsklimaat

In woongroepen voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het groepsklimaat belangrijk, maar niet vanzelfsprekend positief. Teams hebben daarom de opgave om proactief en methodisch te werken aan een positief groepsklimaat. Aswintha Mandemaker geeft uitleg over het hoe en waarom.

Meer info
3,90
Opleiden met leereenheden in de gehandicaptenzorg

Opleiden met leereenheden in de gehandicaptenzorg

Hoe lossen we de tekorten van personeel in de zorg op en wat is daarbij de bijdrage van het hoger sociaal-agogisch onderwijs? Gerda van den Berg-van Haaften gaat in op het project Onderwijs op maat en schetst vervolgens de kansen, bedreigingen en knelpunten.

Meer info
3,90
Optimaal jezelf kunnen zijn

Optimaal jezelf kunnen zijn

Seksuele diversiteit en genderidentiteit worden steeds vaker besprokenbij de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking.  Dat is belangrijk, zo betoogt Jessica Maes in dit artikel. ‘Als begeleiders handelen vanuit de heteroseksuele norm missen LHBTI’ers met een LVB de ondersteuning waar ze recht op hebben.’

Meer info
3,90
Ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

Ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

Ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite met opvoedingstaken dan normaalbegaafde ouders. Wat zijn risicofactoren en beschermende factoren en hoe bouw je als hulpverlener een positieve relatie op met de gezinsleden? 

Meer info
3,90
Sozio 3 - 2019 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2019 (Compleet nummer)

Sozio 3 - 2019 (Compleet nummer) 

Meer info
9,95
Van regels naar afspraken

Van regels naar afspraken

Is in instellingen, organisaties en leefroepen elke regel nuttig, gewenst en noodzakelijk? Zorginnovator Niels Bloembergen ontwierp ‘Ontregel’, een spel om van regels te komen tot breed gedragen afspraken.

Meer info
3,90
Vergroten van zelfwaardering bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Vergroten van zelfwaardering bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Hoe kun je zelfwaardering van mensen met een licht verstandelijke beperking vergroten? Welmoed Visser-Korevaar beschrijft hoe de methodiek van het vat van zelfwaardering daarbij behulpzaam kan zijn. Versterkte eigenwaarde is een belangrijke voorwaarde voor effectievere zelfzorg en zelfbeheersing, betoogt ze.

Meer info
3,90
Vol vertrouwen schorsen

Vol vertrouwen schorsen

Jongeren met een LVB hebben na een strafbaar feit minder kans dat ze thuis het proces mogen afwachten dan andere jongeren. Ze verblijven dan in voorlopige hechtenis. Wat is er nodig om een jongere vol vertrouwen te kunnen schorsen uit voorlopige hechtenis? Zodat de jongere en zijn netwerk laten zien dat zij zich ervoor inzetten gedrag te veranderen en te bouwen aan een positieve toekomst.

Meer info
3,90