Sozio 4 - 2013

Sozio 4 - 2013

2013

Omschrijving

De professionalisering van de jeugdzorg in de praktijk

De professionalisering van de jeugdzorg in de praktijk

Winst voor alle partijen
Professionalisering, een woord dat we steeds vaker gebruiken. Ook in de jeugdzorg. Maar hoe draagt het bij tot de verbetering van het werk dat dagelijks wordt verzet? Karin Kleine en Marlous Beijer geven hiervoor concrete tips. Zowel aan de organisatie als aan de jeugdzorgwerker.
Meer info
3,90
De transitie door de ogen van zorgprofessionals

De transitie door de ogen van zorgprofessionals

Noodzakelijk kwaad of ultieme oplossing?
Door de transitie gaat het werk van sociale professionals de komende tijd behoorlijk veranderen. Hoe kijken hulpverleners eigenlijk tegen deze verandering aan? Sozio-SPH peilde dit in een online enquête. Karin Taal houdt de resultaten tegen het licht. ‘De zorgprofessional kan er zelf voor zorgen dat de transitie niet een verhaal blijft van de “denkers” achter de bureaus.’
Meer info
3,90
Residentiële behandeling van jongeren met een LVB

Residentiële behandeling van jongeren met een LVB

Werken aan groeiend vertrouwen
De residentiële behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking is niet eenvoudig. Dit artikel gaat in op uitkomsten van leefklimaatonderzoek in een residentiële instelling voor LVB-kinderen, de Hondsberg. Wat gaat daar wel en wat gaat er niet goed? En wat leert dit mede werkers die in andere instellingen werken?
Meer info
3,90
Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen?

Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen?

Wat, hoe en waarom?
Martijn van Lanen promoveerde onlangs op een onderzoek naar de professionaliteit van de sociale sector. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op de werkvloer en tijdens gesprekken met cliënten? Welke patronen zijn er te ontdekken en wat is de meerwaarde van de professional in de interactie met cliënten?
Meer info
3,90
Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift

Werken met 1Gezin1Plan in de praktijk vergt paradigmashift

De cliënt écht centraal
De jeugdzorg lijkt de werkwijze van 1Gezin1Plan te omarmen. Maar voor een werkelijke vertaalslag van deze filosofie naar de praktijk, in de samenwerking met gezinnen, is meer nodig dan nu gebeurt. Hulpverleners moeten leren cliënten te ondersteunen bij het formuleren van hun doelen vanuit hun perceptie. En Jeugd&Gezinsteams moeten een centrale pijler gaan vormen in de manier van werken.
Meer info
3,90