Sozio 4 - 2014

Sozio 4 - 2014

Omschrijving

Authentiek betrokken, creatieve meebewegers (Sociale professionals over hun dagelijkse werk)

Authentiek betrokken, creatieve meebewegers (Sociale professionals over hun dagelijkse werk)

Op de blog ‘Dit is het sociaal werk’ worden verhalen verzameld uit de dagelijkse werkpraktijk van sociale professionals. Verhalen waarin de sociale professional en de cliënt centraal staan. Na een jaar van verzamelen is het tijd voor een eerste beschouwing. Wat zeggen deze verhalen over de sociale professional?
Meer info
3,90
Bieden goede jeugdhulp heeft dialoog en tijd nodig

Bieden goede jeugdhulp heeft dialoog en tijd nodig

Problemen rond kinderen, jeugdigen en gezinnen zijn complexer en minder een duidig dan de systematiek van de transitie ons doet geloven, stelt Fop Verheij. Veel hulpvragen laten zich niet in een strikt tijdskader oplossen. Hulpvragers en hulpverleners zullen een gedeeld ‘verhaal’ moeten ontwikkelen waarin ieder zich voldoende gehoord en erkend voelt.
Meer info
3,90
Er is een wereld te winnen (Samenwerkingsproject onderwijs-, beroepen- en wetenschappelijk domein rond transitie)

Er is een wereld te winnen (Samenwerkingsproject onderwijs-, beroepen- en wetenschappelijk domein rond transitie)

Wat betekenen de transitie en transformatie in de jeugdzorg voor de competentie- en toolontwikkeling van (aankomende) social workers? Die vraag stond centraal bij een samenwerkingsproject tussen Zuyd Hogeschool, het regionale werkveld en het bijzonder lectoraat Opvoeden in het Publieke Domein. Miriam Stuijts en Willy Nijhof beschrijven de gevolgde werkwijze van dit project en de uitkomsten.
Meer info
3,90
Interview Luuc Smit, auteur boek over hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen

Interview Luuc Smit, auteur boek over hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen

Het stoort hem dat we in Nederland het woord trauma zo makkelijk gebruiken. Daardoor gaan we er aan voorbij dat de meeste mensen schokkende ervaringen op een natuurlijke manier verwerken. Hogeschooldocent en hulpverlener Luuc Smit legt in zijn boek ‘Trauma en veerkracht’ uit dat stress geen trauma is. Hij put daarbij uit eigen ervaringen. 
Meer info
3,90
Maatwerk (het inrichten van en het werken met sociale wijkteams)

Maatwerk (het inrichten van en het werken met sociale wijkteams)

Het is onrustig in de voorbereiding op de decentralisaties van het sociale domein. De sociale wijkteams zijn het antwoord waar veel gemeenten mee komen. Wat komt er allemaal kijken bij het werken met zo’n team? Marjolijn Vossebelt sprak daarover met Hilde van Xanten, senior adviseur van Kennisinstituut Movisie.
Meer info
3,90
Ouders zijn geen black box (samenwerken met ouders vereist meer dan empathie en goede bedoelingen)

Ouders zijn geen black box (samenwerken met ouders vereist meer dan empathie en goede bedoelingen)

Voor sociale professionals kan het werken met ouders van cliënten lastig zijn. Soms kom je lijnrecht tegenover hen te staan. Een op lossing vereist dan meer dan empathie en goede bedoelingen. José Koster en Edith Raap lichten in een tweespraak het theoretisch kader over ouderschap van Alice van der Pas toe. Dat biedt veel inzicht en praktische handreikingen bij het werken met ouders.
Meer info
3,90
Verstandelijke beperking: een plaatsbepaling

Verstandelijke beperking: een plaatsbepaling

Omdat de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking behoorlijk verandert, is het des te belangrijker dat we het begrip verstandelijke beperking eens nader onder de loep nemen.
Meer info
3,90