Sozio 4 - 2019

Sozio 4 - 2019

Omschrijving

Extra dik themanummer: Huiselijk geweld

Drie muren doorbreken

Drie muren doorbreken

Hoe kun je als hulpverlener je invloed op een positieve manier aanwenden om huiselijk geweld te stoppen? Kirsten Regtop gaat daarop diepgaand in. Er vallen drie onzichtbare muren te slechten betoogt ze. Ze licht haar driemurenmodel toe.

Meer info
3,90
Dwingende controle

Dwingende controle

‘Dwingende controle’ is de Nederlandse term voor geweld dat achter een charmant of amicaal optreden schuil kan gaan. Sietske Dijkstra gaat in dit artikel in op het verschijnsel. ‘Het geweldspatroon verdient herkenning, begrenzing en een grondige en gezamenlijke aanpak.’ 

Meer info
3,90
Een schurend gesprek over geweld achter de voordeur

Een schurend gesprek over geweld achter de voordeur

Ongeloof, verdriet, radeloze buren en klasgenoten. Begin september werd Dordrecht opgeschrikt door een familiedrama. Een vader brengt zijn twee dochters om het leven en schiet vervolgens zichzelf neer. Zijn vrouw overlijdt later aan haar verwondingen. Dit soort familiedrama’s zetten elke hulpverlener in het land op scherp: hoe herken ik de eerste signalen?

Meer info
3,90
Het is niet stoer

Het is niet stoer

Kindermishandeling treft jongens en meisjes. Als de slachtoffers jongens zijn is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Mannen moeten stoer zijn, zo is nog steeds het gangbare beeld. Daardoor houden
jongens hun mond en stellen volwassenen te weinig vragen. Toch kan één luisterend oor het verschil maken tussen levenslange eenzaamheid en kunnen verwerken van wat er gebeurd is.

Meer info
3,90
Het is niet stoer

Het is niet stoer

Kindermishandeling treft jongens en meisjes. Als de slachtoffers jongens zijn is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Mannen moeten stoer zijn, zo is nog steeds het gangbare beeld. Daardoor houden
jongens hun mond en stellen volwassenen te weinig vragen. Toch kan één luisterend oor het verschil maken tussen levenslange eenzaamheid en kunnen verwerken van wat er gebeurd is.

Meer info
3,90
Huwelijksdwang. Wat is dat?

Huwelijksdwang. Wat is dat?

In dit artikel gaan de auteurs in op het begrip ‘huwelijksdwang’ en op de wetgeving om huwelijksdwang tegen te gaan. Ook zoomen ze in op zaken die zijn voorgelegd aan het Landelijk Expertise Centrum
Eergerelateerd Geweld. Ten slotte stippen ze de rol van hulpverlening en politie aan.

Meer info
3,90
Lotgenotencontact, het verhaal van Ellen en Jurgen

Lotgenotencontact, het verhaal van Ellen en Jurgen

Zowel Jurgen als Ellen maakte geweld mee. Ellen als ‘slachtoffer’ en Jurgen eerst als slachtoffer en toen als ‘pleger’. Hieronder doen ze hun verhaal. Ze zetten zich allebei in voor Maatje achter de Voordeur, een project dat vrijwilligers koppelt aan personen en gezinnen die ondersteuning krijgen bij herstel na huiselijk geweld.

Meer info
3,90
Onvoldoende beschermd

Onvoldoende beschermd

In juni bood de commissie -De Winter haar eindrapport aan de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Justitie en Veiligheid) aan. De commissie had onderzocht in hoeverre jeugdigen die tussen 1945 en nu verbleven in jeugdinstellingen het slachtoffer waren van psychisch, fysiek en seksueel geweld. Carolien Felëus schetst in dit artikel de bevindingen.

Meer info
3,90
Onvoldoende beschermd

Onvoldoende beschermd

In juni bood de commissie -De Winter haar eindrapport aan de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Justitie en Veiligheid) aan. De commissie had onderzocht in hoeverre jeugdigen die tussen 1945 en nu verbleven in jeugdinstellingen het slachtoffer waren van psychisch, fysiek en seksueel geweld. Carolien Felëus schetst in dit artikel de bevindingen.

Meer info
3,90
Ouders doen het niet expres

Ouders doen het niet expres

Een effectieve aanpak van kindermishandeling vergt een opener houding ten opzichte van kwetsbare ouders. Dat stelt Susan Ketner, lector aan de Hanzehogeschool Groningen. ‘Het is belangrijk om je ten diepste af te vragen: waarom doet een ouder dit?’

Meer info
3,90
Sozio 4 - 2019 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2019 (Compleet nummer)

Sozio 4 - 2019 (Compleet nummer)

Meer info
9,95
Waarom doe ik dit?

Waarom doe ik dit?

Gewelddadig gedrag is vaak intergenerationeel. Hoe ga je daarmee om als jonge goedwillende professional?

Meer info
3,90
Zo‘n vrouw ben ik niet

Zo‘n vrouw ben ik niet

Het werken met eigen ervaringen in de vorm van ervaringsdeskundigheid is weer in opkomst. Opvallend genoeg niet bij de hulpverlening bij huiselijk geweld , terwijl deze sector wortels heeft in ervaringsdeskundigheid. Het onderzoek Ervarings wIJs wil daarin verandering brengen. Uit dat onderzoek blijkt ook het belang van taalgebruik. De term ‘huiselijk geweld’ roept weerstand op bij degenen die dat hebben ervaren.

Meer info
3,90