Sozio 5 - 2015

Sozio 5 - 2015

Omschrijving

Beter studieklimaat voor student met psychische problemen

Beter studieklimaat voor student met psychische problemen

Ongestoord studeren
Hoe kunnen onderwijsinstellingen en studenten een beter studieklimaat realiseren voor studenten met een psychische beperking? Olivier Lingbeek en Laura Vegter zien drie mogelijkheden.
Meer info
3,90
De kloof tussen arm en niet-arm

De kloof tussen arm en niet-arm

In België ontstond enkele jaren geleden een opleiding die de kloof moest dichten tussen de leefwereld van mensen in armoede en de ‘systeemwereld’ van de organisaties met wie zij te maken hebben. Nu is deze opleiding overgewaaid naar ons land. Ervaringsdeskundige Heidi van der Laan is er enthousiast over.

Meer info
1,90
De worsteling - Een nieuwe kans voor Karst?

De worsteling - Een nieuwe kans voor Karst?

Hans werkt op een forensisch-psychiatrische afdeling. Hier ligt de nadruk van de behandeling op mensen met een psychiatrische stoornis die daarnaast een delict hebben gepleegd. De
afdeling richt zich op rehabilitatie van de patiënten, om de terugkeer in de samenleving mogelijk te maken. Eén van de patiënten is Karst, een 55-jarige man die eerder veroordeeld is voor het bezit van kinderporno. Ook bestonden meerdere verdenkingen van kindermisbruik tegen Karst, maar deze 
konden destijds niet worden bewezen. Voor het bezit van kinderporno is hij veroordeeld en behandeld. Acht jaar later werd hij alsnog gepakt voor kindermisbruik.
Meer info
3,90
Ga doen waarvoor je ooit dit vak koos

Ga doen waarvoor je ooit dit vak koos

De transitie biedt sociaal werkers dé kans om terug te keren naar de oerbron van hun werk, zegt Michel ten Vaarwerk (docent bij Windesheim). ‘Gewoon steun geven, het mag weer.’

Meer info
2,90
Haal jongens en meiden uit elkaar (kanttekeningen bij een vanzelfsprekendheid)

Haal jongens en meiden uit elkaar (kanttekeningen bij een vanzelfsprekendheid)

Gemengde groepen zijn in de jeugdzorg een vanzelfsprekendheid. Maar is het wel zo verstandig om jongens en meisjes bij elkaar te plaatsen? En dat in een tijd dat (herhaling van) seksueel misbruik binnen de jeugdzorg in het middelpunt van de belangstelling staat?
Meer info
3,90
Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen

Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen

Kijk niet weg, sociaal werker
Sociaal werkers moeten opkomen voor de rechten van vluchtelingen, vindt Saskia Maarsen, docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Vierde artikel in een serie over mensenrechten. ‘Sommige vluchtelingen krijgen de boodschap mee dat zij het niet verdienen om als mens tot bloei te komen.’
Meer info
3,90
Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2015 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Vrijwilliger verdient aandacht en respect

Vrijwilliger verdient aandacht en respect

Goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is dé kritische succesfactor voor onze participatiemaatschappij. Hoe krijg je zo’n samenwerking voor elkaar? Linda Duvekot geeft het antwoord.
Meer info
3,90