Sozio 5 - 2018

Sozio 5 - 2018

Omschrijving

Chatten over seksueel misbruik

Chatten over seksueel misbruik

‘Chat met Fier’ biedt kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid om anoniem te praten met professionele hulpverleners. Voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld is het niet zelden de eerste keer dat ze delen wat ze hebben meegemaakt.
‘Er wordt tegen ze gezegd dat wat de pleger doet echt niet mag en dat het moet stoppen.’

Meer info
1,95
De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol

De worsteling - Het jongetje (8) en het protocol

‘Het is de tweede dag van mijn stage op een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
Het jongste kind is 8 jaar. Hij is eigenlijk te jong voor mijn groep, maar vanwege zijn bijkomende problematiek is besloten hem toch bij mij te plaatsen.
Het jongetje kan prima werken als hij een vaste begeleider heeft, maar heeft moeite om te werken met mensen die hij niet zo goed kent. Dan zoekt hij de grenzen op van die begeleider door bijvoorbeeld andere begeleiders en kinderen te slaan of door dingen kapot te maken.
Meer info
3,90
Een burgervoogd is iemand die blijft

Een burgervoogd is iemand die blijft

Er is een alternatief voor de instelling of professional als voogd van een kind: de burgervoogd. Het idee achter burgervoogdij vindt veel weerklank, zowel bij professionals als bij beleidsverantwoordelijken. Hoog tijd dat de burgervoogd bekender wordt, zegt Mariska van der Steege namens de Alliantie Burgervoogdij.
Meer info
3,90
Geen verblijfsrecht? Wel hulp!

Geen verblijfsrecht? Wel hulp!

De combinatie van diverse culturele achtergronden, traumatische ervaringen, ontoereikende opvang en psychische problemen maakt het voor hulpverleners moeilijk om passende zorg te bieden aan migranten zonder verblijfsrecht. Toch zijn er mogelijkheden, stelt Sofie van Delden, die pleit voor een doelgerichte begeleiding.

Meer info
3,90
Professionals, durf moedig te zijn

Professionals, durf moedig te zijn

Het erkennen van de ervaringen en de emoties van mensen die kindermishandeling of partnergeweld meemaakten, geeft hun lucht, herkenning en erkenning. Toch hebben professionals soms moeite om een ervaringsverhaal te horen. Maar zij moeten juist de moed hebben om te leren van hun eigen vermijdingsgedrag, luisteren en dóórvragen.
Meer info
3,90
Samen ten strijde tegen stalking

Samen ten strijde tegen stalking

De afgelopen twee jaar deden zes student-onderzoekers onderzoek naar de aanpak van stalking (met name door ex-partners). Ze verdiepten zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen professionals bij de reclassering, politie, Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, maatschappelijk werk, vrouwenopvang en slachtofferhulp.
‘Het begrenzen van stalking is nodig voor het welzijn van de ex-partner én van de betrokken professional.’
Meer info
3,90
Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat?

Sociale inclusie op het voetbalveld, lukt dat?

De overheid wil dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Toch kiezen verschillende voetballers met een verstandelijke beperking en hun ouders bewust voor een voetbalclub die alleen toegankelijk is voor leden met een beperking. Hapert de sociale inclusie op het voetbalveld?
Meer info
3,90
Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2018 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Wat is jouw eigen ervaring, professional?

Wat is jouw eigen ervaring, professional?

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en sociaal werk is van groot belang en dat wordt inmiddels erkend. Er zijn speciale opleidingen, en ervaringsdeskundige professionals vinden steeds vaker een werkplek. Nu is het tijd dat de ‘gewone’ professionals hun ervaringen met huiselijk geweld
gaan delen, vindt ervaringsdeskundige Bea Jongsma
Meer info
3,90