Sozio 71 - 2006

Sozio 71 - 2006

2006

Omschrijving

Casus Misbruik PGB

Casus Misbruik PGB

Jacqueline is een alleenstaande, zwakbegaafde vrouw van 28 jaar en haar zoon Kevin is 11 jaar. Kevin is verstandelijk gehandicapt. Er is door hulpverleners een aanvraag ingediend voor een persoonsgebonden budget (PGB). Die aanvraag is toegewezen. Het toegewezen bedrag heeft
Jacqueline echter voor heel andere doeleinden gebruikt.  Het gevolg is dat Kevin niet meer naar het logeerhuis kan waar hij in het weekend naartoe ging met veel plezier. Stel je bent de hulpverlener die het PGB heeft aangevraagd. Je hebt je eerste afspraak met Jacqueline en krijgt het bovenstaande verhaal te horen. Wat doe je en hoe ga je te werk?
Meer info
3,90
De precaire verhouding tussen hulpverleners en ouders

De precaire verhouding tussen hulpverleners en ouders

Hulpverleners vandaag de dag werken vraaggericht en mobiliseren de bronnen uit de omgeving van de ouders. Is de werkelijkheid niet weerbarstiger dan hulpverleners wensen, vraagt Herman Baartman zich af. Hij legt de precaire verhouding tussen hulpverlener en ouder onder
de loep. ‘Wie slechts bekommerd is om het kind dat tekortkomt, zal een ouder niet bereiken.’
Meer info
3,90
De werkwijze van team bijzondere doelgroepen zwolle

De werkwijze van team bijzondere doelgroepen zwolle

Wil Reijers en Nardy Hartelman zijn adviseurs bij het Team Bijzondere Doelgroepen van de gemeente Zwolle. Alie Weerman sprak met hen over hun werkwijze die in het hele land navolging vindt. ‘Wij geven nooit op.’
Meer info
3,90
Gezinsvoogd heeft ruimer instrumentarium nodig

Gezinsvoogd heeft ruimer instrumentarium nodig

De regering probeert sinds een jaar of twee de positie van gezinsvoogden te verbeteren zodat ze de effectiviteit van de hulp kunnen vergroten. Maar voor een werkelijke vooruitgang moet de gezinsvoogdij over een ruimer instrumentarium kunnen beschikken,
betogen Frank van den Berg en Ernst Bouweriks. Ze geven een voorzet.
Meer info
3,90
Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen

Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen

Wat werkt en wat is nodig bij casemanagement bij multiprobleemgezinnen, speciaal voor de zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte (lvg) ouders? Carolien Konijn* zet onderzoek hierover en de bestaande praktijk op een rij, inventariseert relevante wetgeving en doet een aantal
aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering.
Meer info
3,90
Wehkamp en consumentenkredieten

Wehkamp en consumentenkredieten

Voor multiprobleemgezinnen lonken de artikelen van postorderbedrijven soms onweerstaanbaar. In hoeverre is Wehkamp medeverantwoordelijk voor de schulden van probleemhuishoudens?

Meer info
3,90