Sozio 76 - 2007

Sozio 76 - 2007

2007

Omschrijving

Casus Kindermishandeling

Casus Kindermishandeling

Johan is acht jaar en bezoekt de dorpsschool in een zeer kleine gemeenschap. Johan is een stille geaccepteerde jongen in de groep, hij kan goed meekomen qua leerprestaties. Meester Bob die ook de gymnastiek verzorgt, is een groot brandlitteken op de rug van Johan opgevallen. Het zit meester Bob niet lekker en hij meldt een en ander bij de schoolleiding. Sommige ouders van andere kinderen uit de klas van het zusje blijken ook zeer bedekt hun zorgen te hebben kenbaar gemaakt. Wat moet er gebeuren?

Meer info
3,90
Door de eeuwen heen het platteland als heropvoeder

Door de eeuwen heen het platteland als heropvoeder

Het platteland oefent door de eeuwen heen een grote aantrekkingskracht uit op beleidsmakers en hulpverleners om asociale en onhandelbare gezinnen weer wat in het gareel te krijgen. Jan Bijlsma zet de achterliggende beschavingsfilosofie uiteen en laat een aantal memorabele plaatsen de revue passeren.
Meer info
3,90
Gedwongen verblijf in Drenthe verslaafden uit Randstad

Gedwongen verblijf in Drenthe verslaafden uit Randstad

Een groep verslaafde dak- en thuislozen met een psychiatrische stoornis uit Amsterdam en Rotterdam verblijft in het kader van een gedwongen plaatsing in Beilen. Daar is begin dit jaar het
project Duurzaam Verblijf gestart. Alie Weerman nam er een kijkje en sprak met de betrokken psychiater, Wijnand Mulder. ‘Er moet iets veranderen in de manier van leven en dat vraagt
soms ook om een andere omgeving.’
Meer info
3,90
Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen

Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen

Het voorzieningenniveau op het platteland – maar ook in stadswijken – staat onder druk. Ontmoetingsplekken, winkels, scholen en zorginstellingen zijn lang niet altijd meer te vinden in
de directe woonomgeving van mensen. Het kulturhusconcept biedt tegenwicht. Angelieke Huisman is algemeen directeur van de Stichting Kulturhus in Olst-Wijhe. Een organisatie die onder meer kulturhus het Holstohus beheert.
Meer info
3,90
Leven op het platteland

Leven op het platteland

In januari van dit jaar verscheen een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de leefsituatie van stad en platteland met elkaar vergelijkt: Thuis op het platteland. De leefsituatie van
platteland en stad vergeleken. Hieronder volgen enige highlights uit deze publicatie.
Meer info
3,90
Met outreachend werken agrariers beter bereiken

Met outreachend werken agrariers beter bereiken

DommelRegio, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening had tot voor kort weinig agrariërs in haar cliëntenbestand. Des te opmerkelijk omdat de organisatie met name in plattelandsgemeenten werkt. Veel agrariërs hebben bovendien te kampen met economische problemen en problemen in de persoonlijke sfeer. De methodiek outreachend werken moet ervoor zorgen dat boeren met problemen nu beter worden bereikt. Hun eigen netwerk speelt daarin een grote rol.
Meer info
3,90
Zorgboer en boerarbeidstherapeut Geert Kok

Zorgboer en boerarbeidstherapeut Geert Kok

Geert Kok, in hart en nieren boer, is sinds 2001 zorgboer. Hij begeleidt onder meer tbs’ers op zijn
agrarisch bedrijf. Alie Weerman struinde met hem zijn erf af en bevroeg hem op zijn drijfveren en
werkwijze. ‘Iedereen wil graag complimenten, vooral deze mensen.’
Meer info
3,90
Zorgboeren Karin Kooijman en Marc Rotengatter

Zorgboeren Karin Kooijman en Marc Rotengatter

Ze beheren een boerderij tussen Wijhe en Raalte, in Overijssel en noemen zichzelf ‘omgekeerde zorgboeren’. Karin Kooijman en Marc Rotengatter, voorheen begeleiders in de gehandicaptenzorg, zoeken activiteiten die passend zijn voor hun cliënten. ‘Wij hebben geen vast aanbod maar bouwen een bedrijf op maat.’
Meer info
3,90